Säännöt ja taksat

Säännöt ja taksat

Johtosäännöt ja taksat

Säännöt, ohjeet, ohjelmat, kertomukset, suunnitelmat ja raportit

Kuntalain 16 §:n mukaan valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt hallinnon järjestämiseksi. Lain 50 §:n mukaan jokaisessa kunnassa on hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toimielintä koskevia määräyksiä.

Tohmajärven kunnan hallintosääntö

Tohmajärven kunnan konserniohjeet

Tohmajärven kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Tohmajärven kunnan kotouttamisohjelma

Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi vv 2014-2016 Suunnitelman liitteet

Hyvinvointiraportti 2015 Liite

Luettelo päätösvallan delegoinneista viranhaltijoille

Tohmajärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus

Tohmajärven kunnan hankintaohjeet 2022 

Kuntastrategian hyväksyminen, Kunnanvaltuusto 28.02.2022 § 7

Kuntastrategia KV 28.2.2022 hyväksytty

Hyvinvointikertomus (Kunnanvaltuusto 20.6.2022 § 50)

Hyvinvointisuunnitelma (Kunnanvaltuusto 20.6.2022 § 50)

Säännöt ja taksat

Säännöt ja taksat

PTV-sisältö

Virhe! Tietojen haku epäonnistui.

Säännöt ja taksat

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla