Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Korona

Lue Tohmajärven varhaiskasvatuksen ohjeistus koronatilanteeseen täältä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa.

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, esiopetus ja esiopetuksen leikkitoiminta.

Vanhempainrahakauden jälkeen huoltajat voivat hakea lapselle kunnallista päivähoitopaikkaa tai vaihtoehtoisesti Kansaneläkelaitokselta (Kela) kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

 

Daisy, uusi varhaiskasvatuksen järjestelmä

Tohmajärven varhaiskasvatuksen sähköiset asiointikanavat on avattu eDaisy ja DaisyNet palveluun 1.1.2020.

Lue lisää tästä.

Hoitoaikojen ilmoittaminen DaisyNet

Ohje hoitoaikojen ilmoittamisesta

eDaisy päivähoitohakemukset/ varhaiskasvatuksen hakemukset

 

Lomakkeet (tulostettavat)

Avoimet työpaikat varhaiskasvatuksessa

Indeksitarkistus v. 2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen seuraava indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2020. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikilta varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajilta, joiden tulot on otettu huomioon lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määritettäessä, tullaan pyytämään tuloselvitys. Maksupäätös päivitetään tämän tuloselvityksen perusteella ja uusi päätös tulee voimaan 1.8.2020.

 

Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon käyttäjinä kunnat voivat hakea tulorekisteristä 1.1.2020 lähtien palkkatietoja omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti eli esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteristä kunnat saavat myös eläke- ja etuustulojen tiedot.

Koska kunnat saavat alussa tulorekisteristä vain palkkatiedot, tulee huoltajien ilmoittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten edelleen mm. eläkkeet ja etuudet, Kelan maksamat peruspäivärahat, työmarkkina- ja koulutustuet, sairauspäivärahat, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat, pääomatulot, metsätulot, yrittäjän työtulot ja elatusavut.