Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa.

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, esiopetus ja esiopetuksen leikkitoiminta.

Vanhempainrahakauden jälkeen huoltajat voivat hakea lapselle kunnallista päivähoitopaikkaa tai vaihtoehtoisesti Kansaneläkelaitokselta (Kela) kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

 

Ohje päivähoitoaikojen ilmoittamisesta

Sähköiset lomakkeet Miunpalveluissa

Lomakkeet (tulostettavat)

Avoimet työpaikat varhaiskasvatuksessa

Varda

-varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevia lasten ja huoltajien tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöön otettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Lisätietoa

Varda seloste