Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Maksut

Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2020 alkaen löydät täältä.

Katso Tohmajärven kunnan voimassaolevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tästä.

 

Tuloselvitys

Lähetä tuloselvitys liitteineen eDaisysta.

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa tulotodistukset (esim. palkkalaskelmat, Kelan päätökset ja opiskelijatodistukset) varhaiskasvatuksen toimistoon os. Kirkkotie 6A, 82600 Tohmajärvi tai ulko-oven vieressä olevaan lukolliseen postilaatikkoon. Liitteiden ja kuvattujen tulotodistusten toimittamista sähköpostitse ei suositella (tietoturvallisuus).

Muistathan ilmoittaa kaikki huoltajien sekä hoidossa olevan lapsen tulot sekä mahdollisen metsän omistuksen (omistusosuus prosentteina, sijaintikunta sekä ala hehtaareina). Mikäli huoltajilla on vain palkkatuloja, ilmoitathan siitä, niin voimme tarkastaa tulot Tulorekisteristä.

 

Päivähoitomaksut

Kunnallisesta päiväkoti- ja perhepäivähoidosta määrätään tuntiperusteinen kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttaa perhekoko, tulot ja sovittu hoitotuntien määrä kuukaudessa. Asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.

Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä perheen nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta on 289 eur/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta peritään 50 % nuorimman lapsen kokopäivämaksusta eli korkeintaan 145 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen kokopäivämaksusta. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

Jos vanhemmat hyväksyvät korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun, ei tuloselvityksiä tarvitse toimittaa.

Korkein asiakasmaksu vahvistetaan, jos tuloselvitykset ovat puutteelliset tai tulotodistuksia ei ole toimitettu kahden kuukauden sisällä hoidon alkamisesta.

Jos lapsen varattu tuntimäärä ylittyy, peritään siltä kuukaudelta maksutaulukon mukainen korkeampi maksu. Jos varatut tuntimäärät ylittyvät useamman kerran, on syytä päivittää sijoitus- ja maksupäätökset korkeammalle tuntimäärälle.

 

Indeksitarkistus 2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2020. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikilta varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajilta, joiden tulot on otettu huomioon lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määritettäessä, on pyydetty tuloselvitys. Maksupäätös päivitetään tämän tuloselvityksen perusteella ja uusi päätös tulee voimaan 1.8.2020. Ellei tuloselvitystä pyynnöstä huolimatta toimiteta määräpäivään mennessä, määritetään lapsen varhaiskasvatukselle korkein maksu.

 

Esiopetuksen maksut

Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksessa olevien lasten täydentävästä varhaiskasvatuksesta (esikoululaisen päivähoito) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

 

Yhteystiedot

Lisätietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja tuloselvityksistä saat toimistosta varhaiskasvatuksen sihteeriltä puh. 0401054121 sposti tiina.tuhkanen@tohmajarvi.fi (Lomalla 8.7. - 2.8. Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä päiväkodin johtajaan Jenni Isoviita-Parikkaan).