Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Maksut

Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja maksuperusteista 1.8.2021 löydät täältä ja 

1.8.2020 alkaen löydät täältä.

 

Varhaiskasvatuslaskut suoraan verkkopankkiin, e-lasku

Päivähoitolaskut saat muutettua e-laskuiksi omassa verkkopankissasi. Jätä laskun viitteestä pois neljä ensimmäistä merkkiä (RF ja kaksi numeroa). E-lasku on sähköinen lasku, jonka asiakas saa suoraan omaan verkkopankkiinsa. Lähetetty lasku näkyy verkkopankissa paperilaskun näköisenä normaalina laskuna.

 

Tuloselvitys

Lähetä tuloselvitys liitteineen eDaisysta.

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa tulotodistukset (esim. palkkalaskelmat, Kelan päätökset ja opiskelijatodistukset) varhaiskasvatuksen toimistoon os. Katri Helenan raitti, Kirkkotie 6 A, 82600 Tohmajärvi tai alaoven vieressä olevaan lukolliseen postilaatikkoon. Tulotodistusten toimittamista esim. sähköpostitse ei suositella tietoturvallisuuden vuoksi.

Muistathan ilmoittaa kaikki huoltajien sekä hoidossa olevan lapsen tulot. Lisäksi on ilmoitettava metsänomistukset (omistusosuus prosentteina, sijaintikunta sekä ala hehtaareina). Mikäli huoltajilla on vain palkkatuloja, voimme ilmoituksen perusteella tarkistaa tulot Tulorekisteristä. Vuoden 2021 alusta kunnat saavat Tulorekisteristä myös etuustiedot.

 

Päivähoitomaksut

Kunnallisesta päiväkoti- ja perhepäivähoidosta määrätään tuntiperusteinen kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttaa perhekoko, perheen tulot ja sovittu hoitotuntien määrä kuukaudessa. Asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.

Jos vanhemmat hyväksyvät korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun, ei tuloselvityksiä tarvitse toimittaa.

Korkein asiakasmaksu vahvistetaan, jos tuloselvitykset ovat puutteelliset tai tulotodistuksia ei ole toimitettu kahden kuukauden sisällä hoidon alkamisesta.

Jos lapsen varattu tuntimäärä ylittyy, peritään siltä kuukaudelta maksutaulukon mukainen korkeampi maksu. Jos varatut tuntimäärät ylittyvät useamman kerran, on syytä päivittää sijoitus- ja maksupäätökset korkeammalle tuntimäärälle.

 

Esiopetuksen maksut

Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksessa olevien lasten täydentävästä varhaiskasvatuksesta (esikoululaisen päivähoito) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

 

Yhteystiedot

Lisätietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja tuloselvityksistä saat toimistosta varhaiskasvatuksen sihteeriltä puh. 0401054121 sposti tiina.tuhkanen@tohmajarvi.fi