Työllisyyspalvelut kesätyöllistäminen

Työllisyys Kesätyöllistäminen

 

Nuorten työllistäminen

Tohmajärven kunta tarjoaa vuosittain tohmajärveläisille nuorille kesätyömahdollisuuksia kunnan eri toimialoilla. Lisäksi kunta maksaa työnantajille nuoren työllistämistukea tohmajärveläisen nuoren työllistämisestä. Tätä tukea voivat työnantajat hakea ympäri vuoden ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa. 

 

Kunnan kesätyöpaikat 2022

 

Tohmajärven kunta palkkaa tänä vuonna 19 tohmajärveläistä 15-25 -vuotiasta nuorta kesätyöhön. Etusija on alle 19-vuotiailla nuorilla, joilla ei ole aikaisempaa palkkatyökokemusta.

Kiinteistöpalveluissa yhteensä neljälle nuorelle erilaisia kiinteistönhoidon aputehtäviä kesä- tai heinäkuussa (neljän viikon jaksot)

Liikkuvalla työpajalla ulkoalueiden siistimis- ja kunnossapitotehtäviä kahdelle nuorelle kesä- tai heinäkuussa (neljän viikon jaksot)

Kehittämispalveluissa puisto- ja puutarhatyön avustavia tehtäviä, kunnanviraston matkailuinfon päivittämistä ja Kemien keskustan kehittämisideointia ja sen dokumentointia nuoren näkökulmasta kahdelle nuorelle kesäkuussa (jakson pituus tarkentuu vielä)

Nuoriso- ja liikuntapalveluissa kesätyötä neljälle nuorelle kesäkuussa (kahden viikon jaksot)

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa toimisto- ja siistimistehtäviä yhdelle nuorelle kesäkuussa (kahden viikon jakso)

Ruokapalveluissa keittiöapulaisen tehtäviä kahdelle kesä- tai heinäkuussa (neljän viikon jaksot)

Siivouspalveluissa kolmelle nuorelle siivouksen aputehtäviä laitoshuoltajan työparina kesäkuussa (neljän viikon jakso)

Keskushallinnossa yhdelle nuorelle toimisto- ja arkistotehtäviä kesäkuussa (kahden viikon jakso)

 

Haku kunnan kesätöihin tapahtuu maaliskuussa kuntarekryn kautta. Hakuaika päättyi 31.3. klo 23:59.

 

Nuori, voit hakea töitä myös yrityksistä ja yhdistyksistä. Huom. Kunnan tukea ei kuitenkaan voi saada yritys/yhdistystyöllistämiseen, mikäli nuori on saanut kunnasta työpaikan.
 

Nuorten työllistämistuki 

Kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä työnantajia työllistämään nuoria myöntämällä avustusta palkkauskuluihin. Avustus on 50 % palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 400 €/nuori/vuosi. Avustusta voi hakea ympäri vuoden ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa. Nuorten työllistämisessä ei ole henkilöylärajaa, vaan kukin työnantaja voi halutessaan palkata useita nuoria ja tuen voi saada jokaiselle. Tässä tarkemmat ohjeet ja hakulomake

Yhteystiedot

PTV-sisältö