Värikynät

Leppäkerttu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2024 alkaen. Muistathan toimittaa tulotiedot varhaiskasvatuksen toimistolle, tai antaa kirjallisen luvan tulorekisteriä varten. Lisää tietoa asiasta tällä.

 

Lapsi voi saada varhaiskasvatuspaikan aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun hän täyttää 9 kuukautta. Varhaiskasvatuspaikkaa voit hakea ympäri vuoden, mutta muistathan jättää hakemuksen hyvissä ajoin, sillä järjestelyaika on neljä kuukautta hakemuksen saapumisesta. Paikan voi saada kahdessa viikossa hakemuksen jättämisestä, jos lapsen huoltaja saa äkillisesti työ- tai opiskelupaikan.

Tohmajärven kunta tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa sekä perhepäivähoidossa.

Tikkalan päiväkoti

Hiirenhännät   (0 - 2 v) puh. 040 105 0251
Kissankäpälät (3 - 4 v) puh. 040 105 0246
Peurankellot   (5 - 6 v) puh. 040 105 4171

Tikkalan päiväkoti sijaitsee Tikkalan koulun yhteydessä, os. Särkilahdentie 224, 82350 Tikkala.

Käenpesän päiväkoti

Kiurut        (3 - 5 v) puh. 040 105 0245
Västäräkit (3 - 5 v) puh. 050 365 1884

Käenpesän päiväkoti sijaitsee osoitteessa Takkunurmentie 7, 82600 Tohmajärvi

Ryhmäperhepäivähoitokoti Keijukka

Os. Takkunurmentie 7, 82600 Tohmajärvi (Päiväkoti Käenpesä)

puh. 040 105 0252

Ryhmäperhepäivähoitokoti on kahden tai kolmen hoitajan ryhmä, mikä toimii siihen tarkoitukseen erikseen varatuissa tiloissa perhepäivähoidon periaatteiden mukaan.

Ryhmäperhepäivähoitokoti Keijukka toimii päiväkoti Käenpesän yhteydessä. Vuorohoitoa järjestetään, jos lapsen hoitoajat vaihtelevat paljon ja useimmiten ajoittuvat aikaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan sekä viikonloppuihin. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa järjestetään vanhempien työn tai päätoimisen opiskelun takia.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienissä noin neljän lapsen ryhmissä toteutettavaa varhaiskasvatusta, jossa hoito järjestetään perhepäivähoitajan kodissa. Toiminta on suunnattu alle viisivuotiaille, keskimäärin päiväkotiin siirrytään kolmen ja neljän ikävuoden välillä.

Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien. Viidentenä lapsena ryhmässä voi olla puolipäivähoitoa tarvitseva esikoululainen tai koululainen.

Tohmajärven perhepäivähoitajat

Tohmajärven kunnassa perhepäivähoitoa järjestetään Kemiessä, Tenkakankaalla, Littilässä, Saariossa ja Purtovaara-Luosojoen alueella. Perhepäivähoitajia kunnassa on viisi.

Varahoitopaikka

Perhepäivähoitajan poissaolon aikana lapselle järjestetään tarvittaessa varahoitopaikka joko jonkun toisen perhepäivähoitajan luona tai päiväkodissa. Varahoitojärjestelyissä tavoitteenamme on huomioida mahdollisuuksien mukaan perheiden toiveita sekä saada järjestettyä varahoito yhtäjaksoisesti samaan paikkaan, jotta varahoitaja olisi lapselle mahdollisimman tuttu.

Tavoitteet

Perhepäivähoidon tavoitteena on varhaiskasvatuslain 3 § mukaisesti edistää lasten iän ja kehityksen mukaista kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Toimintamme lähtökohtana on kodinomainen pienryhmätoiminta, jossa toteutamme lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriin perustuvaa toimintaa myönteisessä kasvuilmapiirissä. Perhepäivähoitaja varmistaa lapselle terveellisen ja turvallisen varhaiskasvatusympäristön.

Perhepäivähoidon tavoitteita ja toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä paikallisena asiakirjana Tohmajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

 

Hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittaminen

Ilmoitathan hoitoajat ja poissaolot hyvissä ajoin. Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen sulkeutuu keskiviikkoisin klo 7 ei seuraavan, vaan sitä seuraavan viikon osalta; esim. viikon 3 hoitoaikojen ilmoittaminen sulkeutuu viikolla 1 keskiviikkona klo 7. Huomioithan, että laskutukseen nousee päiväkohtaisesti joko varattu tai toteutunut hoitotuntimäärä, riippuen siitä, kumpi on korkeampi. Poissaolojen ilmoittamiseen kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota.

Daisy

Tohmajärven varhaiskasvatuksessa käytetään sähköistä Daisy-asiointipalvelua, sen sähköistä viestintää ja lomakkeita.
Hoitoajat voit ilmoittaa sähköisesti DaisyFamilyssa.
eDaisyn kautta teet hakemukset ja sieltä löydät myös lapsesi maksu- ja sijoituspäätökset.

 

DaisyFamily-palveluun pääset tästä

eDaisy sähköiseen asiointiin pääset tästä

 

DaisyFamily

DaisyFamily sovellusta käytetään päivittäiseen asiointiin huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä.

  • hoitoaikavaraukset ja loma-aikojen hoitovaraukset sekä -toteumat
  • lapsen perustietolomake (perustiedot, yhteystiedot)
  • allergioista ja ruokavalioista ilmoittaminen
  • lupakyselyt
  • lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja kasvunkansio

Ohjeet:

DaisyFamily käyttöohje

DaisyFamily kalenteriohje

DaisyFamily viestintäohje

DaisyFamily Android-sovelluksen käyttöönotto

 

eDaisylla huoltajat hoitavat varhaiskasvatuksen palveluihin liittyvät haut ja ilmoitukset:

  • omaa lasta koskevat sijoitus- ja maksupäätökset
  • varhaiskasvatushakemus (päivähoitohakemus)
  • ilmoittautuminen esiopetukseen
  • tuloselvitykset
  • irtisanomis- ja muutosilmoitukset (myös tuntimuutokset)

 

 

 


 

Leppäkerttu

Varhaiskasvatus

Uutiset

angle-left EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024 TOHMAJÄRVELLÄ

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024 TOHMAJÄRVELLÄ

EUROPARLAMENTTIVAALIT  2024 TOHMAJÄRVELLä

ENNAKKOÄÄNESTYS

Vuoden 2024 Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 29.5.2024-4.6.2024 seuraavasti:

Liikuntahalli, yläaula, Kirkkotie 10 , Sepon paja  82600 Tohmajärvi

 

Avoinna:

keskiviikko                      29.5.2024  klo 9.00-15.00

torstai                             30.5.2024  klo 9.00-15.00

perjantai                          31.5.2024  klo 9.00-15.00

lauantai                           1.6.2024    klo 10.00-14.00

sunnuntai                        2.6.2024    klo 10.00-14.00

maanantai                       3.6.2024    klo 12.00-18.00

tiistai                               4.6.2024    klo 12.00-18.00

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirjo Rouviselle os. Järnefeltintie 1, 82600 TOHMAJÄRVI tai puh. 040 105 4103.

Ilmoittautumislomake on saatavana Tohmajärven kunnanvirastolta ja kunnan www. sivulta.

Edellisissä vaaleissa kotiäänestyksen suorittanut äänioikeutettu saa ilmoittautumislomakkeen postitse.

 

VAALITOIMITUS

Sunnuntaina 9.6.2024, toimitettavien Europarlamenttivaalien äänestyspaikat ovat seuraavat:

 

Äänestysalue           Äänestyspaikka                                 Osoite

 

1.Keskinen              Sivistyskeskus Ahjo, Wärtsilä-sali           Kirkkotie 10

 

2. Itäinen                 Ent. Niiralan kauppa                               Rajantie 690

 

3. Läntinen              Tikkalan koulu                                       Särkilahdentie 224

 

Vaalitoimitus alkaa kullakin äänestyspaikalla vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti

klo 20.00:een.

Ennakkoäänestyspaikka ja vaalipäivän äänestyspaikat ovat kaikki esteettömiä.

 

Europarlamenttivaalien kaikissa äänestystavoissa noudatetaan voimassa olevia hygienia- ja turvasuosituksia.

 

ÄÄNIOIKEUS

Jos äänestäjä haluaa tietoa äänioikeudestaan tai äänestyspaikasta, hän voi olla yhteydessä Digi- ja väestötietovirastoon p. 029 5536370 virastoaikana.

VAALIEN ULKOMAINONTA 

Alkaa keskiviikkona 22.5.2024. Kullekin ehdokasasettajalle järjestetään vaalitaulutila. Tarkemmat ohjeet saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä.

Lisätietoa kaikista vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirjo Rouvinen p. 040 105 4103 pirjo.rouvinen@tohmajarvi.fi

Tietoa Europarlamenttivaaleista saa myös oikeusministeriön vaalit-sivulla, www.vaalit.fi.

Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen toimisto

Käyntiosoite:
Järnefeltintie 1, 2.krs.
82600 Tohmajärvi

Postiosoite:
Katri Helenan raitti, Järnefeltintie 1
82600 Tohmajärvi

Toimiston aukioloajat

1.8. 2023 alkaen

maanantai 9 - 15

tiistai 9 - 11

keskiviikko 9 - 11

torstai 9 - 15

perjantai 9 -11