Opetus- ja oppilashuoltosuunnitelmat

Oppilas- ja opiskelijaholtosuunnitelma

Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista.

Paikallisella opetussuunnitelmalla on keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa.

 

Opetussuunnitelma, yleinen osa

Opetussuunnitelma, 1.-2. luokat

Opetussuunnitelma, 3.-6. luokat

Opetussuunnitelma, 7.-9. luokat

A1 kielen-oppimäärä (vieras kieli / saamenkieli)

Tuntijako

Perusopetuksen päättöarvioinnin krtiteerit

 

Opiskeluhuolto tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia varhaiskasvatuksesta aina peruskoulun loppuun ja toisen asteen koulutukseen saakka. Opiskeluhuollon tehtävänä on taata kaikille avoin, turvallinen, oppimiseen kannustava ja luottamukseen perustuva kasvu-, oppimis- ja työympäristö.

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmaa päivitetään syksyllä 2023.

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

 

 

PTV-sisältö