Sisältöjulkaisija

angle-left Tohman sahan ja Onkamon vanhan kaatopaikan alueiden nykytilaa selvitetään ympäristöteknisillä tutkimuksilla

Tohman sahan ja Onkamon vanhan kaatopaikan alueiden nykytilaa selvitetään ympäristöteknisillä tutkimuksilla

Tohmajärven kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Tohman sahan ja Onkamon vanhan kaatopaikan ympäristöjen nykytilojen selvittämisistä. Selvitykset ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä (www.maaperakuntoon.fi). Tutkimukset toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Tohmajärven Sörkässä sijaitsee entinen saha-alue, jonka toiminta on päättynyt vuonna 1986. Alueella on toteutettu vuonna 1996 maaperän ja pintavesien kuntoa kartoittava esiselvitys. Nyt tehtävän selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa tämänhetkisestä ympäristön tilasta sahan toiminta-alueella.

Tohmajärven Onkamossa sijaitsee vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on ollut toiminnassa vuoteen 1974 asti. Ramboll Finland Oy teki kohteessa maaperän tilan perusselvityksen vuonna 2021. Nyt tehtävien lisätutkimusten tarkoituksena on tarkentaa kohteessa esiintyvien haitta-aineiden määrää ja laatua kohdekohtaista riskinarviointia varten.

Ympäristöteknisiä tutkimuksia toteutetaan Tohman sahan ja Onkamon kaatopaikan alueilla kesä- heinäkuun aikana. Tutkimuksissa otetaan maaperä-, pohjavesi-, pintavesi- ja sedimenttinäytteitä.

Maaperätutkimukset toteutetaan viikkojen 24–25 aikana ja vesinäytteitä kohteista haetaan kesä- ja heinäkuussa. Kaikki tutkimukset toteutetaan arkisin päiväsaikaan. Tutkimuksien tuloksista tiedotetaan syksyn 2023 aikana.

 

Tutkimusten aikataulu:

  • viikko 24 / 12. – 16.6.2023
    • pohjaveden havaintoputkien asennus (Onkamo kaatopaikka ja Tohman saha)
    • koekuoppatutkimukset ja sedimenttinäytteiden ottaminen (Tohman saha)
  • viikko 25 / 19.- 22.6.2023
    • koekuoppatutkimukset (Onkamon kaatopaikka)
  • kesä-heinäkuu 2023

 

Yhteyshenkilöt:

Tohmajärven kunta:

Joni Rytkönen, rakennustarkastaja, puh. 040 105 4209, sähköposti: rakennusvalvonta@tohmajarvi.fi

Pirkanmaan ELY-keskus:

Jari Tiainen, PIMA-asiantuntija, puh. 0295 026 235, sähköposti: jari.tiainen@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy:

Olli Kolari, projektipäällikkö, puh. 040 682 8672, sähköposti: olli.kolari@ramboll.fi

Jukka-Pekka Tervo, ryhmäpäällikkö, puh. 040 659 2201, sähköposti: jukka-pekka.tervo@ramboll.fi

Joonas Holopainen, suunnittelija, puh. 044 068 2613, sähköposti: joonas.holopainen@ramboll.fi

metsämaisema