Ympäristön siistimisavustukset

Ympäristön siistimisavustusten myöntämisperusteet

Ympäristön siistimisavustusten myöntämisperusteet vuonna 2024                                                                                                                        

Kunnanvaltuusto ei myöntänyt ko. tarkoitukseen määrärahaa vuodelle 2024.

Avustusta on edellisinä vuosina myönnetty rakennustarkastajan hyväksymän kunnan alueella olevan yleishyödyllisen ympäristökohteen siistimiseen 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 2 500 €. EU:n tai kansallisen vieraslajiluettelon mukaisten vieraslajien torjunnassa avustusta on myönnetty 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 2 500 €.

Avustus on tarkoitettu ympäristön siistimis- ja maisemanhoitotöihin kuten puisto- ja viheralueiden raivaukseen, maisemaa rumentavien rakennusten purkamiseen sekä haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjuntaan.

Rahoituksella on avustettu myös maisemaa rumentavien rakennusten ja rakennelmien osalta vain purkutyötä ja siihen liittyviä kustannuksia.

Hakijan/työnsuorittajan on tullut olla rekisteröity yhdistys, jolle avustus maksetaan tehtyä työsuoritusta vastaan. Hankkeelle on pitänyt myös nimetä vastuuhenkilö.

Työsuorituksesta on tullut olla talkootyötä vähintään 50 %. Vieraslajien torjunnassa talkootyötä on tullut olla vähintään 25 %. Loppuosa on voinut olla maksusuorituksia ulkopuolisille ja/tai talkootyötä.

Yhteystiedot

Ympäristön siistimisavustukset