Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan tehtävät

Ympäristölautakunnan tehtävät

 

Ympäristölautakunnan tehtävänä on

  • huolehtia maankäytön valmistelusta kunnanhallituksen apuna
  • kunnan talo- ja yhdyskuntatekniikan rakentamisesta, rakennuttamisesta ja niihin liittyvistä kunnossapito- ja käyttötehtävistä
  • toimitilapalveluista
  • yksityistielaissa tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä
  • liikenneturvallisuudesta
  • rakennusvalvonnasta
  • ympäristönsuojelusta
  • hoitaa yhteistyötä Pohjois-Karjalan pelastustoimen kanssa

 

Ympäristölautakunnan jäsenet 2021–2025

Ympäristölautakunnan jäsenet 2021–2025

Sampo Rauma, Liike NYT, pj. agronomi, maanviljelijä 050 055 3965 sampo.rauma@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Mikko Simpura

Veli-Matti Ahlqvist, Kesk., vpj. maanviljelijä 044 361 1067 veli-matti.ahlqvist@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Teuvo Karjalainen

Martti Haaranen, SDP putkiasentaja 050 352 4682 martti.haaranen@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Marjo Laakko

Nina Kabedeva, SDP opettaja 050 364 9401 nina.kabedeva@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Sami Haaranen

Soile Luukkainen, Kesk. talouspäällikkö, opiskelija soile.luukkainen@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Marketta Sairanen

Marko Manninen, Kesk. maanviljelijä 050 349 9126 marko.manninen@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Susanna Eronen

Marja Multanen, Kok. laatupäällikkö 040 547 9040 marja.multanen@luottamus.tohmajarvi.fi

Varajäsen: Markku Laakkonen

Kunnanhallituksen edustaja: Elina Väistö elina.vaisto@luottamus.tohmajarvi.fi

Yhteystiedot

esittelijä

pöytäkirjanpitäjä

PTV-sisältö

Kunnan Facebook syöte

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla