Yksityistiet

Yksityistiet

 

Kunnossapitoavustukset

Tohmajärven kunta avustaa yksityisteitä vuosittain talousarviossa olevan määrärahan puitteissa. Hakemus uudesta yksityistieavustuksesta, jos tiellä ei ole voimassa olevaa avustuspäätöstä, on toimitettava ympäristölautakunnalle viimeistään lokakuussa (kuulutus lehdessä).

Jos tie saa ennestään yksityistieavustusta, ei sitä tarvitse hakea vuosittain uudestaan. Tiedot päivitetään tienpidon selvityksen pohjalta.

 

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Yksityistielainsäädännössä on määritelty avustusten saantiin vaikuttavia ehtoja ja poikkeuksia, jotka ohjaavat kuntakohtaisia myöntämisperusteita.

Kunnossapitoavustukset:

 • tieosakkailla oltava pysyvä tieoikeus
 • tielle on perustettu tiekunta, poikkeuksena 1 vakituisen asutuksen yksityistiet
 • tieyksikkömaksujen kanto, poikkeus kuten yllä
 • tietä vakituisen asutuksen käytössä vähintään 500 m
 • vähintään 1 pysyvä asutus
 • tien muu liikenteellinen merkitys paikkakunnalle

Avustusta ei myönnetä tiekunnan tiehen kuuluvalle pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä olevalle tien osalle eikä pelkästään vapaa-ajan asunnolle johtavalle tien osalle.

Avustus myönnetään vakituisen asutuksen käyttämälle tien osalle.

Tiekunnat ovat kirjanpitovelvollisia ja tiekunnan tilikausi on kalenterivuosi.

 

Lomakkeet löytyvät miunpalvelut.fi palvelusta yksityistieavustushakemukseen ja selvitykseen tienpidosta.
Voit edelleen käyttää myös pdf muodossa olevia lomakkeita.

 

 

Perusparannus- ja rakentamisavustukset (valtio ja kunta)

 • oltava pysyvät tieoikeudet
 • oltava järjestäytynyt ja toimiva tiekunta
 • riittävä tieyksikkömaksujen vuosittainen kanto
 • oltava ympärivuotinen asutus
 • yritystoiminta eduksi
 • liikenneturvallisuusseikat
 • tien ja liikennöinnin merkityksellisyys paikkakunnalla
 • muut perustellut erikoissyyt: maasto, kunnossapito

 

Kunta yksityistieosakkaana

Tohmajärven kunta on osakkaana lukuisissa yksityisteissä, joissa on toimiva tiekunta.

Kunta seuraa kiinteistöjensä tiemaksuja ja yksikkömääriä säännöllisesti.

 

Tieyksikkömaksulaskut tulee lähettää osoitteella

Tohmajärven kunta

Ostolaskut

Järnefeltintie 1

82600 Tohmajärvi

 

Laskusta tulee ilmetä

 • tiekunnan nimi ja yhteystiedot
 • kunnan omistaman kiinteistön kiinteistötunnus ja nimi
 • kunnan omistaman kiinteistön yksikkömäärä ja tieyksikön hinta
 • tien kokonaisyksikkömäärä

 

Ilmoitus tiekunnassa tapahtuneesta muutoksesta

Yksityistielain 58 §-n mukaan tiekunnan toimitsijamies tai sen hoitokunnan jäsenet sekä näiden varamiehet valitaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tiekunnalla voi olla joko toimitsijamies ja hänen varamiehensä tai 3-jäseninen hoitokunta ja kaksi varajäsentä. Tiekunnan, jossa ei ole monta osakasta, kannattaa valita toimitsijamies ja varatoimitsijamies -järjestelmä. Mikäli toimielimenä on hoitokunta, valitsee se varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Tiehoitokunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja tai tarvittaessa näiden varamies.

 

Maanmittauslaitokselle ilmoittaminen

Maanmittauslaitos pitää yksityistielain 51 a §:n nojalla yksityistierekisteriä niistä yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä on ilmoittaa maanmittaustoimistolle toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi ja osoitetiedot.

Tiedot voi ilmoittaa Maanmittauslaitoksen tarjoaman palvelun kautta.
Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä olevien tietojen ajan tasalla pitämiseksi muuttuneet tiedot voi ilmoittaa myös Tohmajärven kunnan Tekniseen toimistoon. Ilmoitamme sen edelleen maanmittauslaitoksen tierekisteriin.

 

 

Liikenneviraston Digiroad-järjestelmään ilmoittaminen

Liikenneviraston Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvien tietojen ilmoittaminen

Yksityistiekunnilla ja järjestäytymättömillä yksityistieosakkailla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Liikenneviraston Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kuten esimerkiksi kunnan luvalla asetetut painorajoitukset ja ajokiellot. Liikennevirastolle tulee ilmoittaa myös tieto yksityisteistä, joilla ei ole rajoituksia.

 
Yksityistien tiedot toimitetaan toistaiseksi Liikennevirastolle sähköpostitse. Tarkka ajantasainen ohje ja viestin mallipohja tietojen lähettämiseksi löytyy Liikenneviraston Digiroad-verkkosivulta
(https://www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin).

Tiekunnan tulee ensisijaisesti toimittaa Liikennevirastolle:

 • tiedot painorajoituksista
 • ajokiellot
 • liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.)
 • kopio kunnan luvasta merkin asettamiseen
 • tiekunta voi halutessaan toimittaa myös tien nopeusrajoituksen, joka parantaa navigaattorien oikeaa toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä
 • tiekunnan teiden nimet, joilla ei ole rajoituksia tai kieltoja

 

Uutiset

angle-left EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024 TOHMAJÄRVELLÄ

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024 TOHMAJÄRVELLÄ

EUROPARLAMENTTIVAALIT  2024 TOHMAJÄRVELLä

ENNAKKOÄÄNESTYS

Vuoden 2024 Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 29.5.2024-4.6.2024 seuraavasti:

Liikuntahalli, yläaula, Kirkkotie 10 , Sepon paja  82600 Tohmajärvi

 

Avoinna:

keskiviikko                      29.5.2024  klo 9.00-15.00

torstai                             30.5.2024  klo 9.00-15.00

perjantai                          31.5.2024  klo 9.00-15.00

lauantai                           1.6.2024    klo 10.00-14.00

sunnuntai                        2.6.2024    klo 10.00-14.00

maanantai                       3.6.2024    klo 12.00-18.00

tiistai                               4.6.2024    klo 12.00-18.00

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirjo Rouviselle os. Järnefeltintie 1, 82600 TOHMAJÄRVI tai puh. 040 105 4103.

Ilmoittautumislomake on saatavana Tohmajärven kunnanvirastolta ja kunnan www. sivulta.

Edellisissä vaaleissa kotiäänestyksen suorittanut äänioikeutettu saa ilmoittautumislomakkeen postitse.

 

VAALITOIMITUS

Sunnuntaina 9.6.2024, toimitettavien Europarlamenttivaalien äänestyspaikat ovat seuraavat:

 

Äänestysalue           Äänestyspaikka                                 Osoite

 

1.Keskinen              Sivistyskeskus Ahjo, Wärtsilä-sali           Kirkkotie 10

 

2. Itäinen                 Ent. Niiralan kauppa                               Rajantie 690

 

3. Läntinen              Tikkalan koulu                                       Särkilahdentie 224

 

Vaalitoimitus alkaa kullakin äänestyspaikalla vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti

klo 20.00:een.

Ennakkoäänestyspaikka ja vaalipäivän äänestyspaikat ovat kaikki esteettömiä.

 

Europarlamenttivaalien kaikissa äänestystavoissa noudatetaan voimassa olevia hygienia- ja turvasuosituksia.

 

ÄÄNIOIKEUS

Jos äänestäjä haluaa tietoa äänioikeudestaan tai äänestyspaikasta, hän voi olla yhteydessä Digi- ja väestötietovirastoon p. 029 5536370 virastoaikana.

VAALIEN ULKOMAINONTA 

Alkaa keskiviikkona 22.5.2024. Kullekin ehdokasasettajalle järjestetään vaalitaulutila. Tarkemmat ohjeet saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä.

Lisätietoa kaikista vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirjo Rouvinen p. 040 105 4103 pirjo.rouvinen@tohmajarvi.fi

Tietoa Europarlamenttivaaleista saa myös oikeusministeriön vaalit-sivulla, www.vaalit.fi.

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Tekninen toimisto

Käyntitiedot

 • Käyntiosoitteet
  • Kauppakatu 4, 2. kerros
  • 82600 Tohmajärvi
  • Näytä sijainti
  • Katri Helenan raitti
 • Aukioloajat
  • Maanantai 9.00—15.00
  • Tiistai—Keskiviikko 9.00—11.00
  • Torstai 9.00—15.00
  • Perjantai 9.00—11.00

Näytä sijainti