Yksityistiet

Yksityistiet

 

Kunnossapitoavustukset

Tohmajärven kunta avustaa yksityisteitä vuosittain talousarviossa olevan määrärahan puitteissa. Hakemus uudesta yksityistieavustuksesta, jos tiellä ei ole voimassa olevaa avustuspäätöstä, on toimitettava ympäristölautakunnalle viimeistään lokakuussa (kuulutus lehdessä).

Jos tie saa ennestään yksityistieavustusta, ei sitä tarvitse hakea vuosittain uudestaan. Tiedot päivitetään tienpidon selvityksen pohjalta.

 

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Yksityistielainsäädännössä on määritelty avustusten saantiin vaikuttavia ehtoja ja poikkeuksia, jotka ohjaavat kuntakohtaisia myöntämisperusteita.

Kunnossapitoavustukset:

 • tieosakkailla oltava pysyvä tieoikeus
 • tielle on perustettu tiekunta, poikkeuksena 1 vakituisen asutuksen yksityistiet
 • tieyksikkömaksujen kanto, poikkeus kuten yllä
 • tietä vakituisen asutuksen käytössä vähintään 500 m
 • vähintään 1 pysyvä asutus
 • tien muu liikenteellinen merkitys paikkakunnalle

Avustusta ei myönnetä tiekunnan tiehen kuuluvalle pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä olevalle tien osalle eikä pelkästään vapaa-ajan asunnolle johtavalle tien osalle.

Avustus myönnetään vakituisen asutuksen käyttämälle tien osalle.

Tiekunnat ovat kirjanpitovelvollisia ja tiekunnan tilikausi on kalenterivuosi.

 

Lomakkeet löytyvät miunpalvelut.fi palvelusta yksityistieavustushakemukseen ja selvitykseen tienpidosta.
Voit edelleen käyttää myös pdf muodossa olevia lomakkeita.

 

 

Perusparannus- ja rakentamisavustukset (valtio ja kunta)

 • oltava pysyvät tieoikeudet
 • oltava järjestäytynyt ja toimiva tiekunta
 • riittävä tieyksikkömaksujen vuosittainen kanto
 • oltava ympärivuotinen asutus
 • yritystoiminta eduksi
 • liikenneturvallisuusseikat
 • tien ja liikennöinnin merkityksellisyys paikkakunnalla
 • muut perustellut erikoissyyt: maasto, kunnossapito

 

Kunta yksityistieosakkaana

Tohmajärven kunta on osakkaana lukuisissa yksityisteissä, joissa on toimiva tiekunta.

Kunta seuraa kiinteistöjensä tiemaksuja ja yksikkömääriä säännöllisesti.

 

Tieyksikkömaksulaskut tulee lähettää osoitteella

Tohmajärven kunta

Ostolaskut

Järnefeltintie 1

82600 Tohmajärvi

 

Laskusta tulee ilmetä

 • tiekunnan nimi ja yhteystiedot
 • kunnan omistaman kiinteistön kiinteistötunnus ja nimi
 • kunnan omistaman kiinteistön yksikkömäärä ja tieyksikön hinta
 • tien kokonaisyksikkömäärä

 

Ilmoitus tiekunnassa tapahtuneesta muutoksesta

Yksityistielain 58 §-n mukaan tiekunnan toimitsijamies tai sen hoitokunnan jäsenet sekä näiden varamiehet valitaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tiekunnalla voi olla joko toimitsijamies ja hänen varamiehensä tai 3-jäseninen hoitokunta ja kaksi varajäsentä. Tiekunnan, jossa ei ole monta osakasta, kannattaa valita toimitsijamies ja varatoimitsijamies -järjestelmä. Mikäli toimielimenä on hoitokunta, valitsee se varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Tiehoitokunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja tai tarvittaessa näiden varamies.

 

Maanmittauslaitokselle ilmoittaminen

Maanmittauslaitos pitää yksityistielain 51 a §:n nojalla yksityistierekisteriä niistä yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä on ilmoittaa maanmittaustoimistolle toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi ja osoitetiedot.

Tiedot voi ilmoittaa Maanmittauslaitoksen tarjoaman palvelun kautta.
Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä olevien tietojen ajan tasalla pitämiseksi muuttuneet tiedot voi ilmoittaa myös Tohmajärven kunnan Tekniseen toimistoon. Ilmoitamme sen edelleen maanmittauslaitoksen tierekisteriin.

 

 

Liikenneviraston Digiroad-järjestelmään ilmoittaminen

Liikenneviraston Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvien tietojen ilmoittaminen

Yksityistiekunnilla ja järjestäytymättömillä yksityistieosakkailla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Liikenneviraston Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kuten esimerkiksi kunnan luvalla asetetut painorajoitukset ja ajokiellot. Liikennevirastolle tulee ilmoittaa myös tieto yksityisteistä, joilla ei ole rajoituksia.

 
Yksityistien tiedot toimitetaan toistaiseksi Liikennevirastolle sähköpostitse. Tarkka ajantasainen ohje ja viestin mallipohja tietojen lähettämiseksi löytyy Liikenneviraston Digiroad-verkkosivulta
(https://www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin).

Tiekunnan tulee ensisijaisesti toimittaa Liikennevirastolle:

 • tiedot painorajoituksista
 • ajokiellot
 • liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.)
 • kopio kunnan luvasta merkin asettamiseen
 • tiekunta voi halutessaan toimittaa myös tien nopeusrajoituksen, joka parantaa navigaattorien oikeaa toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä
 • tiekunnan teiden nimet, joilla ei ole rajoituksia tai kieltoja

 

Uutiset

angle-left EUROPARLAMENTTIVAALIMAINONTA 2024

Europarlamenttivaalimainonta 2024

TOHMAJÄRVEN KUNTA                                                                                                  13.5.2024

Keskusvaalilautakunta

p. 040 105 4103                                                                                                                                              

 

EUROPARLAMENTTIVAALIMAINONTA 2024

Suositus vaalimainonnasta on, että ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 22.5.2024.

Tekninen toimi pystyttää mainostelineet viikon 21 alussa seuraaviin paikkoihin:

 1. Tori, kunnallistalon puoleinen sivu, mainokset torille päin, Talluksentie 3
 2. Ravintola Kotipirtin piha-alue, Talluksentie 26
 3. Onkamon vanha koulu, ekopiste, Onkamontie 341
 4. Värtsilän koulu, Värtsiläntie 119

 

Mainosten alustat toimitetaan opistotalo Kipinään (Kirkkotie 16), jonka aulassa mainokset voi liisteröidä maanantaista 20.5.2024 perjantaihin 24.5.2024 klo 9.00–18.00.  Liisterit ja sudit ovat kunnan puolesta.

Mainostelineessä on 1 paikka/ehdokasasettaja.

Ehdokasasettajien tulee huolehtia myös mainosten kiinnityksestä telineisiin.

Mainokset asetetaan telineisiin vasemmalta oikealle.

 

Vaalimainokset poistetaan telineistä kunnan toimesta viikon sisällä vaaleista.

 

Terveisin

PIRJO ROUVINEN

Pirjo Rouvinen, keskusvaalilautakunnan sihteeri

pirjo.rouvinen@tohmajarvi.fi

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Tekninen toimisto

Käyntitiedot

 • Käyntiosoitteet
  • Kauppakatu 4, 2. kerros
  • 82600 Tohmajärvi
  • Näytä sijainti
  • Katri Helenan raitti
 • Aukioloajat
  • Maanantai 9.00—15.00
  • Tiistai—Keskiviikko 9.00—11.00
  • Torstai 9.00—15.00
  • Perjantai 9.00—11.00

Näytä sijainti