Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustukset

Yhdistysavustukset

Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustukset

Yhdistysavustuksia myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Avustushakuun voivat osallistua kaikki rekisteröidyt Tohmajärveläiset yhdistykset, mukaan lukien kyläyhdistykset. Lisätietoja hakukriteereistä löydät yhdistysavustussäännöistä, jotka ovat alla:

 

Yhdistysavustusten myöntämisen periaatteet ja säännöt

Periaatteet: Kunnan talousarvioon on vuosittain varattu määräraha yhdistysavustuksille. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille. Tukea myönnetään toimintaan, joka tukee ja täydentää kunnan palveluntarjontaa, edistää kylien elinvoimaisuutta sekä edesauttaa väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti paikallisia yhdistyksiä. Tuki voi olla enintään 40 % toimenpiteen/tapahtuman kuluista. Jos kuitenkin vähintään kolme yhdistystä järjestää yhteistyössä tapahtuman, tukea voidaan myöntää tapahtuman kokonaiskuluista 50 %, pl. kunnan järjestämät ja markkinoimat tapahtumat.

Avustusta myönnetään:

 • rekisteröidyille Tohmajärvellä toimiville yhdistyksille
 • toimintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin/tapahtumiin

Avustusta ei myönnetä:

 • verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, kuten esim. seurakunta, piirijärjestö
 • arvonlisäverovelvollisille yhdistyksille
 • niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta
 • tapahtumiin, jotka ovat kunnan järjestämiä
 • yhdistyksille, jotka voivat toiminnallaan aiheuttaa Tohmajärven kunnalle mainehaittaa tai mainehaitan uhka on olemassa. Mainehaitaksi lasketaan esim. yhdistyksen jäsenen rikollinen toiminta tai Yhdistyslaissa 26.5.2089/503 määritelty kielletty toiminta.

Avustuksen myöntämisen ehtona on toimenpiteen/tapahtuman avustuskertomus* jälkikäteen. Mikäli avustuskertomusta ei toimiteta, yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta hakea avustusta seuraavana vuonna.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus, osallistumismahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus. Avustuksen myöntäminen perustuu tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan.

Avustuksen jakamisesta päättää kunnanhallitus.

Hakeminen: Yhdistysavustus on haettavissa kaksi kertaa vuodessa ja hallitus käsittelee hakemukset kesäkuun ja lokakuun ensimmäisessä kokouksessa. Yhdistysavustuksen haku kuulutetaan huhtikuussa ja elokuussa. Avustusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella.

Lomakkeen liitteeksi on liitettävä:

 • vapaamuotoinen selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta sekä kuluista
 • edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta vuodelta
 • yhdistyksen säännöt

Hakemukset tulee toimittaa kuntaan joko sähköpostitse osoitteella kirjaamo@tohmajarvi.fi tai kirjeitse osoitteella Tohmajärven kunta, Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi.

Avustus maksetaan avustuksen myöntämisen jälkeen hakijan ilmoittamalle tilille

 

*Avustuskertomuksen ohjeet

Tapahtuma:

 • tapahtuman päivämäärä ja kesto
 • osallistujamäärä
 • tapahtuman sisältö
 • arvio, miten tapahtuma onnistui, mitä voisi kehittää tulevia vuosia varten
 • kuvamateriaali tapahtumasta

Avustuskertomuksen materiaalia voidaan hyödyntää yhdistysten markkinoinnissa.

 

Toimenpide, esim. rakennukset/rakenteet:

 • valmistumispäivämäärä
 • arvio, miten toimenpide onnistui, mitä voisi kehittää tulevia vuosia varten
 • kuvadokumentaatio rakennuksesta/rakennelmasta

 

Avustuskertomuksen materiaalia voidaan hyödyntää yhdistysten markkinoinnissa.

 

Haku julkistetaan kunnan nettisivuilla vuosittain. Hakuaika avustuksille on vuosittain touko- ja syyskuu.

Avustusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella (alla). Alta löytyvät myös avustuskertomuslomakkeet.

 

Yhdistysavustuslomakkeet:

Tapahtuman avustuskertomus

Toimenpiteen avustuskertomus

Yhdistysavustusten hakemuslomake

 

Uutiset

angle-left Uimakoulut 2023

Uimakoulut 2023 - ilmoittaudu nyt!

Tohmajärven vapaa-aikatoimi järjestää uimakoulun Kiteen uimahallissa, ”Vespelissä”, ma-pe 5.-9.6.2023.

Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään, uimakoulun kesto on 60 min/ryhmä/kerta.

 • Ensimmäisen ryhmä lähtee Kemien matkahuollon edestä klo 11.30. Linja-auto jatkaa Akkalan kautta Kiteen Vespeliin. Uimakoulu alkaa klo 12.15 ja lähtö takaisin klo 13.45.
 • Toinen ryhmä lähtee Tikkalan koululta (Särkilahdentie 224) klo 12.45, Onkamon kautta Kemien matkahuolto klo 13.05 ja jatkaa Vespeliin. Uimakoulu alkaa klo 13.30 ja lähtö takaisin noin klo14.45.

Uimakouluihin otetaan vähintään 6 vuotta täyttäneitä lapsia, yläikärajaa ei ole. Viisivuotiaita otetaan uimakouluun vain siinä tapauksessa, että heillä on oma huoltaja koko ajan mukana.
Uimakoulumaksua peritään 65 euroa perheen ensimmäiseltä lapselta ja 35 euroa seuraavilta (sis. kyyditys ja opetus). Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet kirjeitse.
Uimakoulujen opettajina toimii Vespelin oma henkilökunta.

ILMOITTAUTUMINEN vain sähköpostilla! Viestissä ilmoitettava osallistujan nimi, ikä, ryhmä, mistä nousee kyytiin ja uimataito. Ilmoittautuminen mieluimmin heti, mutta viimeistään keskiviikkona 31.5.2023 mennessä. Maksu tapahtuu Julius-varauksen kautta kohdasta tapahtumat.

Lisätietoja

Yhteystiedot