Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustukset

Yhdistysavustukset

Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustukset

Yhdistysavustuksia myönnetään kerran vuodessa. Avustushakuun voivat osallistua kaikki rekisteröidyt Tohmajärveläiset yhdistykset, mukaan lukien kyläyhdistykset. 

 

YHDISTYSAVUSTUSSÄÄNNÖT 1.1.2024 ALKAEN

Yhdistysavustus

Yhdistysavustuksia myönnetään kerran vuodessa. Avustushakuun voivat osallistua kaikki rekisteröidyt Tohmajärveläiset yhdistykset, mukaan lukien kyläyhdistykset. 

 

Yhdistysavustusten myöntämisen periaatteet ja säännöt

Periaatteet: Kunnan talousarvioon on vuosittain varattu määräraha yhdistysavustuksille. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille. Tukea myönnetään toimintaan, joka tukee ja täydentää kunnan palveluntarjontaa, edistää kylien elinvoimaisuutta sekä edesauttaa väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Tuki voi olla enintään 40 % toimenpiteen/tapahtuman kuluista. Jos kuitenkin vähintään kolme yhdistystä järjestää yhteistyössä tapahtuman, tukea voidaan myöntää tapahtuman kokonaiskuluista 50 %, pl. kunnan järjestämät ja markkinoimat tapahtumat. Tuen yläraja on 2000 euroa, vaikka 40 %/50 % kokonaiskuluista olisikin enemmän.

Avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kunnan tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

 

Avustusta myönnetään:

 • rekisteröidyille Tohmajärvellä toimiville yhdistyksille
 • toimintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin/tapahtumiin

Avustusta ei myönnetä:

 • verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, kuten esim. seurakunta, piirijärjestö
 • arvonlisäverovelvollisille yhdistyksille
 • niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta
 • tapahtumiin, jotka ovat kunnan järjestämiä
 • yhdistyksille, jotka voivat toiminnallaan aiheuttaa Tohmajärven kunnalle mainehaittaa tai mainehaitan uhka on olemassa. Mainehaitaksi lasketaan esim. yhdistyksen jäsenen rikollinen toiminta tai Yhdistyslaissa 26.5.1989/503 määritelty kielletty toiminta.

Avustuksen myöntämisen ehdot:

- Avustuksen hakijan tulee olla ensisijaisesti tohmajärveläinen yhdistys. Toissijaisesti voidaan huomioida talousarvion salliessa myös muualle rekisteröidyt yhdistykset.

- Avustuksen toimenpide/tapahtuma tukee ja täydentää kunnan palveluntarjontaa, edistää kylien elinvoimaisuutta sekä edesauttaa väestön terveyttä ja hyvinvointia.

- Hakija toimittaa toimenpiteen/tapahtuman avustuskertomuksen jälkikäteen Miunpalvelut-sivulla. Mikäli avustuskertomusta ei toimiteta, yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta hakea avustusta seuraavana vuonna.

- Avustettavan toimenpiteen/tapahtuman toteuttamiseen liittyvät kuitit on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten.

- avustuksen käytön valvomiseksi kunnan tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen. Kunta voi vähentää avustuksesta hakijan mahdollisia velkasaatavia.

 

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus, osallistumismahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus. Avustuksen myöntäminen perustuu tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan.

Avustuksen jakamisesta päättää sivistyslautakunta. (Hallintosääntö 25 a, kohta 22.)

Yhdistysavustus on haettavissa kerran vuodessa. Sivistyslautakunta käsittelee hakemukset kesäkuussa. Yhdistysavustuksen haku kuulutetaan huhtikuussa ja hakuaika sijoittuu toukokuulle. Avustusta haetaan sähköisesti miunpalvelut-sivuston kautta.

Hae avustusta tästä!

Hakemuksen liitteeksi on liitettävä:

 • vapaamuotoinen selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta sekä kuluista
 • edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta vuodelta
 • yhdistyksen säännöt

Selvitys avustuksen käytöstä -lomakkeella pystyy ilmoittamaan tapahtuma-/ toimenpidekertomuksen sähköisesti.

Selvitys avustuksen käytöstä:

https://miunpalvelut.fi/tohmajarvi/avustuksen-kaytosta-tehtava-selvitys

 

Avustus maksetaan avustuksen myöntämisen jälkeen hakijan ilmoittamalle tilille.

 

 

 

Uutiset

angle-left Potsitorilla tavataan!

Potsitorilla tavataan!

Potsitori la 1.7.2023 klo 10-14 Sivistyskeskus Ahjon piha-alueella sekä Wärtsilä-salissa. Voit myös varata luokkakokoukselle luokan.    

Potsitoriohjelma:

Musiikki ja äänentoisto DJ Silver

 

Klo                    Tapahtuma:

10.00                Kunnan tervehdys, Helena Pakarinen

10:15                Vuoden teko -palkinto

10:20                Tohmajärven yrittäjät ry tervehdys, Niina Immonen

10.30-12.00     Kutsun kylämuusikot soittaa paikkakuntaan liittyviä lauluja

                         

11.00-15.30     Muistomerkkikiertoajelu, lähtö Ahjon parkkipaikka          

                          - Omavastuuhinta 10 €

 

13.00                Tohmajärvi-mukin paljastus: Lassi Farin kertoo idean taustaa

13.30                Potsin julkistaminen

14.00                Potsitori sulkeutuu

 

14.30-16.30      Scoottitapahtuma, mukana menossa Helmeri Pirinen

16.00                Onnenmaa, kesäteatterin ensi-ilta Maiju Lassilan teatterilla

19.00                Potsitanssit, Johanna Debreczeni yhtyeineen

22.00                Loppuillan menosta vastaa DJ Silver

 

 

Tiedossa mukavaa toriohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa!

Toripaikkavaraukset Värtsilän pitäjäyhdistys

Luokkakokousten varaukset

Yhteystiedot

Seija Rosti

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja
 040 105 4154
seija.rosti@tohmajarvi.fi