Vesihuolto

Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksen toimintahäiriöissä yhteydenotot:

 

Vesilaitoksen toimintahäiriö:

 • toimintahäiriö maanantai-keskiviikko klo 7-15.30, soita numeroon 040 105 4221,
  klo 15.30 jälkeen ilmenevissä häiriöissä soita numeroon 040 105 4253
   
 • toimintahäiriö torstai klo 7-15.15, soita numeroon 040 105 4221,
  klo 15.15 jälkeen ilmenevissä häiriöissä soita numeroon 040 105 4253
   
 • toimintahäiriö perjantai klo 7-14.30 soita numeroon 040 105 4221,
  perjantai klo 14.30 - maanantai klo 7 välisenä aikana ilmenevissä häiriöissä soita numeroon 040 105 4253

 

Viemärilaitoksen toimintahäiriö:

 • toimintahäiriö maanantai-keskiviikko klo 7-15.30, soita numeroon 040 105 4217,
  klo 15.30 jälkeen ilmenevissä häiriöissä soita numeroon 040 105 4253
   
 • toimintahäiriö torstai klo 7-15.15, soita numeroon 040 105 4217,
  klo 15.15 jälkeen ilmenevissä häiriöissä soita numeroon 040 105 4253
   
 • toimintahäiriö perjantai klo 7-14.30 soita numeroon 040 105 4217,
  perjantai klo 14.30 - maanantai klo 7 välisenä aikana ilmenevissä häiriöissä soita numeroon 040 105 4253

 

 

Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitos toimittaa asiakkaille talousveden laatuvaatimukset täyttävää puhdasta vettä ja johtaa jätevedet jätevedenpuhdistamolle, sekä puhdistaa jätevedet ympäristölupamääräysten mukaisesti.

 

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kaikkien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä on täytettävä ympäristönsuojelulain, hajajätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset 30.9.2019 mennessä.
Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on pääsääntöisesti kielletty. Rannasta yli 100 metrin päässä järjestelmän korjausvelvoite tulee, kun tehdään sellaisia muutostöitä, joille on haettava lupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Ennen 9.3.1943 syntyneet kiinteistön omistajat ja siellä asuvat, ovat velvoitteen ulkopuolella.

Kiinteistöillä on oltava kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje, vaikka jätevesijärjestelmää ei tarvitsisikaan korjata tai uusia.

Jos kiinteistön jätevesijärjestelmää on tarve korjata, tulee toimenpiteelle hakea maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa. Lupahakemukseen on liitettävä mukaan asiantuntevan suunnittelijan laatima jätevesisuunnitelma. Lupahakemuksen käsittelee rakennustarkastaja.

 

Terveystarkastajat neuvovat ja opastavat puhtaan veden laatuasioissa sekä rakennustarkastaja jätevesien käsittelyyn liittyvissä asioissa.

 

Värtsilän alueella toimii Värtsilän vesiosuuskunta.
Värtsilän vesikunta puh. 045 881 7371.

Yhteystiedot

Yhteystiedot vesihuoltolaitos

     Vesilaitos virka-aikana

 • puh. 040 105 4221 ma-pe

 • puh. 040 1054249 ma-ke

     Viemärilaitos virka-aikana

 • puh. 040 105 4217 ma-pe

     Vesihuoltolaitoksen työajat:
     ma-ke 7-15.30
     to        7-15.15
     pe       7-14.30

     Virka-ajan ulkopuolella puh. 040 105 4253

PTV-sisältö

Tekninen toimisto

Käyntitiedot

 • Aukioloajat
  • Maanantai 9.00 - 17.00
  • Tiistai - Torstai 9.00 - 11.00
  • Perjantai 9.00 - 15.00