Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön.

Vuonna 2020 syntyneiden vauvojen perheille kirjeet lähtevät 2021 alussa, heti kun palvelumalli saadaan käyttöön. Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa.

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Uutiset

angle-left Katso Saarion voimalaitosmuseolla kuvattu Veden voima, veden taika - koko elämä! -teos

Katso Saarion voimalaitosmuseolla kuvattu Veden voima, veden taika - koko elämä! -teos

Pohjois-Karjalan maakuntaviikon monitaiteinen tapahtumateos Veden voima, veden taika - koko elämä! on toteutettu Jänisjoen varressa Saarion voimalaitosmuseolla ja se julkaistiin netin välityksellä perjantaina 28.8.2020.

Veden voima, veden taika - koko elämä! on taidepuheenvuoro vedestä. Sen tarkoitus on saada ihmiset ajattelemaan vettä ja sen merkitystä maapallon kaiken elämän ylläpitäjänä. Musiikin sävellys ja toteutus, teoksen käsikirjoitus on Eini Annukka Perälän. Valotaide Aulis Hämäläisen. Tekstiosuudet lukee Matti Perälä. Tanssitaiteen toteuttavat Anniina Dyster ja Elle Turunen. Teoksen striimaus-kuvauksesta vastaa Pekka Varonen. Tapahtumateoksen koko toteutuksesta vastaa Kulttuuriyhdistys Lux et Cantus yhteistyökumppaneina Pohjois-Karjalan maakuntaviikko, Tohmajärven kunta ja Tohmajärvi-seura

Katso esitys: https://www.youtube.com/watch?v=nOVzcReFgxo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2HntruNLXpyy-JrumIdAGZy0zckCQLD1lji4n3eHsKaGZnBVFb4aKECjU

PTV-sisältö