Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä.

Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Uutiset

angle-left Vauvaperheen tuki

500 eurolla kotiapua vauvaperheille Tohmajärvellä

Vauvaperheet voivat saada ensi vuoden alusta alkaen 500 euron arvosta kunnan kustantamaa kotiapua, mikäli valtuusto 14.12. hyväksyy kunnanhallituksen hyväksymän esityksen.

Etuus olisi käytettävissä vuoden ajan vauvan syntymästä ja se koskisi myös vuonna 2020 syntyneiden lasten perheitä. Kotiin ostettava palvelu voisi olla lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa (pois lukien auraus). Perheille halutaan antaa tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa.

Kotipalveluiden tuottajiksi haetaan yrittäjiä. Yritykset voivat hakeutua kotipalvelun tuottajaksi erillisen myöhemmin tiedotettavan jatkuvan hakumenettelyn kautta.

Vauvaperheiden tukemista on pohdittu Tohmajärvellä monelta kannalta. Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Lisäksi on haluttu löytää ratkaisu, jossa perheen saama etu olisi veroton ja hallinnollisesti kevyt. Rahan ja lahjakorttien jakaminen on veronalaista tuloa. Kotiapu on saajalleen verotonta.

Päätöksen taustalla on perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemä aloite, jossa esitettiin alun perin 1000 euron vauvarahan maksamista perheille. Tohmajärvellä otettiin vauvaraha käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 2017. Sen pohjana oli Vilho Mikkosen (sd.) valtuustoaloite, jossa esitettiin, että Suomen 100-vuotisjuhlavuoden vauvoille maksetaan 100 euroa ja seuraavina vuosina syntyville 50 euroa.

Lapsi leikkipuiston laitteessa

Yhteystiedot

PTV-sisältö