Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä.

Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Uutiset

angle-left Tohmajärvi Pohjois-Karjalan lomituspalvelujen järjestäjäkunnaksi

Tohmajärvi Pohjois-Karjalan lomituspalvelujen järjestäjäkunnaksi

Tohmajärven kunta

 

Tiedote 18.3.2021

 

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintoa uudistetaan alueita yhdistämällä. Työtä on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) johdolla.

Mela on päätynyt ratkaisuun, missä Tohmajärvi valittiin koko Pohjois-Karjalan lomituspalvelujen järjestäjäkunnaksi. Lomitushallinnon sijainnista olivat kiinnostuneita kaikki nykyiset paikallisyksiköt, Liperi, Nurmes ja Tohmajärvi.

Mela teki ratkaisunsa toiminnallisten ja taloudellisten kriteerien perusteella. Tohmajärvi oli Pohjois- Karjalan nykyisistä paikallisyksiköistä kustannustehokkain. Tohmajärvellä on myös tehty jatkuvaa kehittämis- ja uudistamistyötä lomituspalvelujen toiminnan kehittämiseksi. Lomituspäällikkö Salla Heinonen on kuulunut pysyvänä asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriön maatalouslomituksen hallintomalleja tarkastelemaan työryhmään.

Ratkaisun myötä lomituksen käytännön järjestelyihin ei tule muutoksia, vaan kyse on ainoastaan hallinnon ratkaisusta. Lomituspalveluohjaajat sekä lomittajat jatkavat työskentelyään omilla alueillaan. Tulevalla Pohjois-Karjalan lomituspalvelualueella on vuonna 2020 lomitettu 36053 lomituspäivää, lomituspalvelujen käyttäjiä oli 711 henkilöä. Vakituisia maatalouslomittajia lomituspalvelualueilla oli yhteensä 143 henkilöä.

Mela irtisanoo kuntien kanssa voimassa olevat toimeksiantosopimukset päättymään vuoden 2022 loppuun. Yhdistymisprosessin suunnittelu käynnistyy huhtikuun aikana.

Tohmajärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen iloitsee maaseutukunnan mahdollisuudesta vahvistaa elinvoimaa ja vaikuttaa maatalousyrittäjien hyvinvointiin.

Samalla Tohmajärven kunta tiedostaa edelleen kasvavana työnantaja asiantuntevien resurssien turvaamistarpeen myös tukitoimintojen osalta.

Julkaisuvapaa heti.

Lisätietoja:

Salla Heinonen

lomituspäällikkö

Puh. 040 105 4040

salla.heinonen@tohmajarvi.fi

Yhteystiedot

PTV-sisältö