Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä.

Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Uutiset

angle-left Tohmajärvelle tulossa odotettua parempi tulos

Tohmajärvelle tulossa odotettua parempi tulos

Tohmajärven kunnan tilikauden tulos vuodelta 2020 on muodostumassa talousarviossa ennakoitua selkeästi paremmaksi. Ylijäämää muodostunee vähintään puoli miljoonaa euroa. Tilinpäätös ei ole vielä valmis, mutta verotulot ja valtionosuudet jo tiedetään.

Tohmajärven kunta sai verotuloja viime vuonna yhteensä noin 13.542.000 €. Se on 200.000 euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa, mutta 140.000 euroa enemmän kuin syksyn viimeisessä ennusteessa. Edellisvuoteen verrattuna verotulot jäivät 50.000 euroa pienemmäksi. Pahimmillaan verotulojen ennustettiin keväällä 2020 romahtavan koronan takia miljoonalla eurolla budjetoituun, mutta tilanne korjautui pitkin vuotta koko ajan parempaan suuntaan.

Valtionosuuksia kertyi 18.756.000, joka on noin 430.000 yli voimassa olevan talousarvion. Alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuksia budjetoitiin saatavan 17.611.000 euroa, joten valtionosuudet ylittävät alkuperäisen arvion runsaalla 1,1 miljoonalla eurolla.

Valtionosuuksien kasvu johtuu valtiovallan vuoden aikana tekemistä lisätalousarviopäätöksistä, joilla korvattiin kuntien ennustettua verotulomenetystä ja koronan aiheuttamia kustannuksia.

Kunnan omien toimintojen osalta pysyttäneen talousarviossa, eikä ylityksiä tule. Sote-menoihin kunta budjetoi 300.000 euron lisämäärärahan koronakustannusten ja aiempien alijäämien kattamiseen. Verorahoituksen (verot+valtionosuudet) ylittyminen 900.000 eurolla ja sote-kustannusten kasvu 300.000 eurolla suhteessa budjettiin muiden toimintojen pysyessä budjetoidussa johtaisi noin 600.000 euron ylijäämäiseen tulokseen.

Yhteystiedot

PTV-sisältö