Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä.

Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Uutiset

angle-left Tohmajärvellä henkilöstöjärjestelyitä

Tohmajärvellä henkilöstöjärjestelyitä

HALLINTOPÄÄLLIKÖN JA HENKILÖSTÖSIHTEERIN VIRAT TÄYTETTY - KUNNANJOHTAJA VIRKAVAPAALLE JA SIJAINEN HAKUUN

Tohmajärven kunnanhallitus myönsi kunnanjohtaja Olli Riikoselle virkavapauden 15.3. alkaen. Virkavapaus kestää ensi vuoden heinäkuun loppuun. Riikonen siirtyy Kuntaliittoon erityisasiantuntijan tehtävään vastuualueenaan valtionosuusasiat. Kyseessä on työloman sijaisuus. Kunnanhallitus päätti laittaa viransijaisuuden julkiseen hakuun.

Maaliskuun alusta kunnan hallintopäällikön virassa päätoimisesti aloitti Heidi Pitkänen, joka aiemmin toimi henkilöstösihteerinä. Hallintopäällikkö toimii kunnanjohtajan sijaisena, joten Pitkänen hoitaa 15.3. alkaen kunnanjohtajan virkatehtäviä, kunnes viransijainen on valittu ja aloittaa tehtävässä.

Pitkäsen seuraajana aloitti Arja Kuosmanen, joka puolestaan siirtyy virkaan kehittämispäällikön tehtävästä. Kuosmanen ehti toimia kehittämispäällikkönä syksystä alkaen. Tätä ennen hän toimi henkilöstösihteerin viransijaisena useamman vuoden ajan.

BIRGITTA VÄISÄNEN MÄÄRÄ- JA OSA-AIKAISEKSI KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖKSI

Kehittämispäällikön tehtävissä aloitti 50-prosenttisella työajalla Birgitta Väisänen. Kunta ostaa Väisäsen työpanosta nyt sovitusti maalis- ja huhtikuun ajan Keski-Karjalan kehitysyhtiöltä Ketiltä, jossa Väisänen toimii projektipäällikkönä. Väisäsen tavoittaa hänen nykyisillä yhteystiedoillaan puh. 040 120 6787, birgitta.vaisanen@keti.fi ja hänen toimistonsa sijaitsee Tohmajärven kunnanvirastolla.

Kehittämispäällikön tehtävä on tulossa julkiseen hakuun. Työn pääpaino on yritystoiminnan edistäminen kunnassa mm. markkinoimalla tontteja ja toimitiloja yrityksille. Tehtäviin kuuluu myös muu kuntamarkkinointi. Keti puolestaan kehittää yritystoimintaa yritysneuvonnan ja hanketoiminnan kautta.

 

Kunnanvirasto

Yhteystiedot

PTV-sisältö