Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä.

Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Uutiset

angle-left Taideteoskilpailu - luonnokset 15.9.2021 klo 16 mennessä

Taideteoskilpailu - luonnokset 15.9.2021 mennessä

Tohmajärven kunta kutsuu pohjoiskarjalaisia taiteilijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan taideteokset Tohmajärven kirjaston seiniin (3 kpl). Teosten tulee soveltua julkiseen tilaan käyttäjien ikäryhmät huomioon ottaen.

Kirjasto on uudisrakennus ja se otettiin käyttöön helmikuussa 2021. Sen näyttävistä, korkeista ikkunoista on näkymä kirjaston aikuistenosastolle ja yläkertaan vievään puuportaikkoon ja seinään, johon yksi teoksista sijoitetaan.

Kilpailuun voivat osallistua henkilöt yksin, työparina tai työryhmänä. Tohmajärven sivistyslautakunta päättää ehdotusten perusteella toteutettavat teokset. Ehdotukset lautakunnalle valitsee raati, johon kuuluu mm. kunnanjohtaja, sivistysjohtaja ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja.  Valinta tehdään 30.9.2021 mennessä. Toteutusaika on vuoden 2021 loppuun asti.

Kolme luonnoskokonaisuutta palkitaan (500 €/taiteilija/työpari/työryhmä), joista valitaan soveltuvimmat teokset. Teosten toteuttamiseen on varattu 12 000 € (4 000 €/teos), joka voi kohdistua yhdelle tai useammalle taiteilijalle/työparille/työryhmälle riippuen toteutettavien teosten määrästä. Palkkio sisältää sekä materiaalit, että välineet teosten suunnitteluun, valmistamiseen sekä kiinnittämiseen seinälle. Teokset voidaan myös maalata suoraan seinälle, jolloin pohjustamiseen liittyvät kustannukset kuuluvat taiteilijalle.

Maalattavat seinät ovat kooltaan seuraavat: aikuistenosasto 3,2 x 3 m, lastenosasto 5,2 x 2,6 m ja portaikko 5,2 x 2,5 m (madaltuu). Seinämateriaali on betoni. Seiniin voi käydä tutustumassa paikan päällä kirjaston aukioloaikojen puitteissa.

Osallistujia pyydetään lähettämään ehdotuksensa ja yhteystietonsa 15.9.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen koulutoimisto@tohmajarvi.fi. Ehdotukset tulee olla jpg- tai pdf- muodossa.

Lisätietoja 16.8.2021 lähtien:

Yhteystiedot

PTV-sisältö