Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä.

Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Uutiset

angle-left Kuulutus: Tietoa 18.4.2021 järjestettävistä kuntavaaleista

Kuulutus: Tietoa 18.4.2021 järjestettävistä kuntavaaleista

KUULUTUS


Tohmajärven kunnan kunnanvaltuutettujen vaaleissa, jotka pidetään 18. huhtikuuta 2021 valitaan 27 valtuutettua.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat sekä kaikki vaaleja koskevat asiakirjat ja ilmoitukset vastaanottaa kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirjo Rouvinen Tohmajärven kunnan koulutoimistossa os. Kirkkotie 6, toinen kerros, maanantaina 8.3.2021 klo 9.00-16.00 ja tiistaina 9.3.2021 klo 9.00-16.00, kuitenkin siten, että hakemukset on jätettävä viimeksi mainittuna päivänä ennen klo 16.00.

Tohmajärvellä 3.2.2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

---------------------------------------

KUNTAVAALIEN 2021 JÄRJESTELYT JA AIKATAULUT TOHMAJÄRVELLÄ

ENNAKKOÄÄNESTYS

Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 7.-13.4.2021 seuraavasti.

K-market Tiilikainen, Kauppakatu 6 ja S-market, Hainarintie 1, Tohmajärvi,
ajalla 7.-13.4.2021

Avoinna:

keskiviikko 7.4.2021 klo 10-18
torstai 8.4.2021 klo 10-18
perjantai 9.4.2021 klo 10-18
lauantai 10.4.2021 klo 10-14
sunnuntai 11.4.2021 klo 10-14
maanantai 12.4.2021 klo 12-20
tiistai 13.4.2021 klo 12-20

sekä Tohmajärven kirjastoauto torstaina 8.4.2021 ja tiistaina 13.4.2021, reitit alla.

 

Reitti torstaina 8.4.2021

10.20-10.45 Tori, Talluksentie 3

10.55-11.05 Uusi-Värtsiläntie 5

11.25-11.45 Café Elja, Rajantie 690

11.50-12.05 Värtsilän koulu,Värtsiläntie 119

12.15-12.35 Pappilantie 2

12.50-13.10 Pitkälammentie 20

13.30-13.45 Kangasvaarantie 904

14.30-14.45 Riutan th, Kutsuntie

15.00-15.15 Tervavaarantie 293

 

Reitti tiistai 13.4

10.30-10.45 Metsätähdentie 23

11.00-12.30 Tikkalan koulu,Särkilahdentie 224

12.50-13.05 Kangaslammentie 102

13.30-13.45 Säkäniementie 451

13.55-14.05 Ertonniemen th, Ertonlahdentie

14.15-14.30 Hasontie 767

14.50-15.05 Harakkalantie 3

15.30-16.00 Akkala, NS-talo, Akkalantie 68

16.30-17.00 Seurapirtti,Korkeakankaant 355


KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirjo Rouviselle os. Järnefeltintie 1, 82600 TOHMAJÄRVI tai puh. 040 105 4103.
Ilmoittautumislomake on saatavana Tohmajärven kunnanvirastolta ja oheisesta linkistä: Ohjeet kotiäänestykseen ilmoittautumisesta


VAALITOIMITUS

Sunnuntaina 18.4.2021 toimitettavien kuntavaalien äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue         Äänestyspaikka                             Osoite

1.Keskinen            Sivistyskeskus Ahjo, Wärtsilä-sali     Kirkkotie 10
2. Itäinen               Värtsilän koulu                                  Värtsiläntie 119
3. Läntinen            Tikkalan koulu                                   Särkilahdentie 224

Vaalitoimitus alkaa kullakin äänestyspaikalla vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00 asti.

Kuntavaalien kaikissa äänestystavoissa noudatetaan voimassa olevia korona-ajan hygienia- ja turvasuosituksia. Muistetaan kasvomaskit, käsihygienia ja turvavälit.

VAALIEN ULKOMAINONTA

Alkaa 31.3.2021. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle järjestetään vaalitaulutila ehdokaslistan yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä. Tarkemmat ohjeet saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä.

Lisätietoa kaikista vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirjo Rouvinen: p. 040 105 4103, sähköposti pirjo.rouvinen@tohmajarvi.fi

 

Yhteystiedot

PTV-sisältö