Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä.

Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Uutiset

angle-left Kehittämispäälliköksi 19 hakijaa

Kehittämispäälliköksi 19 hakijaa

Tohmajärvellä avoinna olevan kehittämispäällikön toimen hakuaika päättyi eilen ja määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 19.

Paikkaa hakevat Aho Tiina Vantaalta, Artika Jarno Joensuusta, Glad Ismo Savonlinnasta, Haapasaari Ari Savonlinnasta, Heiskanen Tarja Varkaudesta, Hilli Tommi Joensuusta, Hyttinen Anne-Maarit Kiteeltä, Kainulainen Asta Joensuusta, Karjalainen Kaisa Kesälahdelta, Korhonen Timo Kiihtelysvaarasta, Kärnä Janne Joensuusta, Laukkanen Jari Joensuusta, Pakarinen Virpi Kesälahdelta, Pirhonen Jari Tampereelta, Ruohio Timo Joensuusta, Rintamäki Jaakko Karhulasta, Sulkinoja Elisa Joensuusta, Vaine Etti Tohmajärveltä ja Vatanen Lahja-Elina Tuupovaarasta.

Energisen elinvoiman kehittäjän toimenkuvaan kuuluu yritysten toimintaedellytysten edistäminen sekä kunnan ja sen mahdollisuuksien kehittäminen ja markkinointi. Vs. kunnanjohtaja Heidi Pitkänen on tyytyväinen, että näin moni hakija näkee saman, minkä me tiedämme: Tohmajärven kunta tarjoaa mahtavan näköala- ja kehittymispaikan! Henkilöstösihteeri Arja Kuosmanen iloitsee, että löytyy hakijoita, jotka uskaltavat visioida isosti.

Kehittämispäällikön valintaa valmisteleva työryhmä kokoontuu perjantaina 26.3. ja haastattelut pyritään järjestämään viikolla 13.

latumaisema

Yhteystiedot

PTV-sisältö