Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä.

Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Uutiset

angle-left EURON TONTTI-kampanja Tohmajärvellä

EURON TONTTI-kampanja Tohmajärvellä

Tohmajärven kunnan asuinrakennuskäyttöön kaavoitetut myynnissä olevat tontit euron kappale, annetuilla rakentamisen ehdoilla. Kampanja-aika 1.6.-30.9.2021. 

Kampanja-aikana kaikki kunnan myytävät asuinrakennustontit ovat ostettavissa 1 euroa / tontti 30.9.2021 saakka. 1.10-31.12.2021 tontit myydään puoleen hintaan. Tontteihin voi tutustua täältä. Asuinkäyttöön kaavoitettu tontti varataan toimittamalla kunnan kirjaamoon vapaamuotoinen varaushakemus. Tonttivaraus on voimassa kaksi kuukautta. Tontin varausaikana on mahdollista tehdä tontin vuokrasopimus. Varaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tontin varausaikana on varaajalla mahdollisuus teetättää kustannuksellaan pohjatutkimukset ja käynnistää hankkeen suunnittelu. Muuhun toimintaan varaussopimus ei oikeuta. Tontin vuokraajalla on oikeus lunastaa tontti, kun vuokrasopimuksen mukainen rakentamisehto täytetty ja rakennuksen loppukatselmus on suoritettu.

Vuokramies sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokramies vastaa kustannuksellaan myös tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölleen. Vuokramiehellä ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle.

Myyntiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa hallintopäällikkö Heidi Pitkänen (heidi.pitkanen@tohmajarvi.fi) ja rakentamiseen tai tontin yksilöintiin liittyvissä asioissa kuntatekniikan päällikkö/vt. rakennustarkastaja Oskari Mähönen (oskari.mahonen@tohmajarvi.fi).

 

Yhteystiedot

PTV-sisältö