Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä.

Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Uutiset

angle-left Anne-Maarit Hyttinen Tohmajärven kehittämispäälliköksi

Anne-Maarit Hyttinen Tohmajärven kehittämispäälliköksi

Tohmajärven kunnan kehittämispäällikön toimeen on valittu liikuntatieteen maisteri Anne-Maarit Hyttinen Kiteeltä. 19 hakijan joukosta varasijalle valittiin Elisa Sulkinoja.

Anne-Maarit Hyttisen koulutusrepertuaarista löytyy harmonikansoiton opettajan, ratsastuksenopettajan, ammattivalmentajan ja fysioterapeutin koulutukset. Tällä hetkellä hän viimeistelee liikuntatieteen väitöskirjaansa Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavana.

Valinnassa painoivat hänen pitkä yrittäjäkokemuksensa, hankemaailman tuntemuksensa sekä laaja-alainen osaamisensa. Hän on toiminut aktiivisesti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin yritys-, kulttuuri-, liikunta- ja tutkimusmaailman tehtävissä. Merkityksellistä on myös hänen innostava ja ideoiva työskentelyotteensa ja vahva motivaationsa kotiseudun kehittämiseen.

Tässä teille nuapurpitäjästä todellinen, tolokuttoman toimelias, innovatiivinen ja positiivinen kehittäjä, joka on kieritellyt muutakin kuin tahkoa. Erityiseksi ansiokseni lasken ammattitaidon ja jatkuvan osaamistasoni kehittämisen lisäksi innostavuuden ja tsemppihengen, joka varmasti tarttuu ympäristöön!” kertoo Anne-Maarit. Hän aloittaa uudessa tehtävässään kevätkesän aikana.

Myös kunnanjohtajan sijaisen rekrytointi etenee. Valmistelutyöryhmä valitsi hakemusasiakirjoista ilmenevän työkokemuksen ja kunnallishallinnon tuntemuksen perusteella haastateltaviksi: insinööri YAMK Jorma Bergin Tohmajärveltä, liikuntatieteiden maisteri Mikko Löppösen Tohmajärveltä, filosofian maisteri, kauppatieteen maisteri, hallintotieteen kandidaatti Antti Mularin Savukoskelta ja kasvatustieteen maisteri Petri Pasasen Ylitorniolta. Haastattelut suoritettiin Teams-etäyhteyden avulla 6. ja 7.4.2021. Kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan sijaisen valintaa kokouksessaan 19.4.

Anne-Maarit Hyttinen

Yhteystiedot

PTV-sisältö