Vauvaperhetuki

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Tohmajärven kunnan tuki vauvaperheille

Kunnassamme on hyväksytty perhe/lapsirahan maksamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta syntynyt toimintamalli lapsiperheiden arjen tukemiseen. 1.1.2021 alkaen tohmajärveläisen vauvan perhe on oikeutettu tilaamaan erikseen hyväksytyiltä yrityksiltä kunnan maksamaa palvelua kotiin 500 €:lla vuoden kuluessa vauvan syntymästä. Etuus koskee myös vuonna 2020 lapsen saaneita perheitä ja he voivat hankkia palveluita vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotiin ostettava palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua, ruuanlaittoa, siivousta tai vaikka piha-alueiden hoitoa. Kotiin ostettavaa palvelua ei ole haluttu liian tarkkaan rajata, jotta erilaisille perheille jää tosiasiallinen valinnanmahdollisuus siitä, millainen palvelu ketäkin parhaiten auttaa. Mahdollisimman monen yrittäjän toivotaan hakeutuvat yhteistyöyrityksiksi. Kunta hyväksyy maksettavakseen vain työn osuuden.

Tavoitteena on ollut löytää malli, joka hyödyttäisi mahdollisimman paljon vauvaperhettä juuri kyseisessä elämäntilanteessa. Tällainen kunnan maksama kotiin saatava palvelu on saajalleen verotonta.

Miten vauvaperhe saa edun käyttöönsä

Kun Tohmajärvelle syntyy vauva, kunta saa tiedon siitä väestötietojärjestelmästä. Vanhempien ei itse tarvitse hakea etua, vaan kunta lähettää perheelle kirjeen, jossa tästä edusta kerrotaan. Kirjeessä on toimintaohjeet palveluiden käyttöön. Vauvaperhetuen käytön edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tohmajärvellä.

Vuoden 2021 alusta alkaen kirjeet lähetetään kuukausittain syntyvien vauvojen tietojen päivityttyä väestötietojärjestelmään.

Perhe tilaa haluamansa palvelut itse saamiensa ohjeiden mukaan hyväksytyiltä palveluntuottajilta ja palveluntuottaja laskuttaa tuottamistaan palveluista kuntaa. 

Miten yrittäjä hakeutuu palveluntuottajaksi

Onko yritykselläsi tai yhdistykselläsi tarjottavana palveluja, joista voisi olla apua lapsiperheen arjessa? Tai voisitko ajatella ottavasi jotain sellaista palveluvalikoimaasi? Toivomme mahdollisimman monenlaista palvelua tulevan tarjolle tähän palvelumalliin. Asiaa on lupa katsoa avarakatseisesti – niin tarjottavien palvelujen suhteen kuin toimijoiden suhteen. Palveluntuottajan ei tarvitse olla yritys, se voi olla esimerkiksi yhdistys tms. yhteisö. Yrittäjän/yhteisön on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja hänen on hoidettava eläketurvansa itse (YEL).

Palveluntuottajaksi hakeudutaan vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn.

Hakemus palveluntuottajaksi

Kunnasta saat vahvistuksen, tulitko hyväksytyksi palveluntuottajaksi. Teemme asiasta sopimuksen ja saat tarvittavat toimintaohjeet palveluntuottajana toimimiseen.

Haku palveluntuottajaksi on jatkuva eli voit hakeutua mukaan milloin vaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Uutiset

angle-left Ahjon kuorrutuskin kunnossa

Ahjon kuorrutuskin kunnossa

Sivistyskeskus Ahjon kuorrutuskin alkaa olla kunnossa eli kyltit, nimet ja opasteet ovat paikoillaan.

Ahjo-tunnuksen on laatinut tohmajärveläinen graafikko Kaisa Jussila yhteistyössä kunnan toimihenkilöiden kanssa. Ahjo-tunnuksen graafinen ilme toistuu Ahjon eri toimijoiden (Maiju Lassilan koulu, Tohmajärven lukio, kansalaisopisto ja kirjasto) omissa tunnuksissa, vain pohjaväri vaihtelee. Keski-Karjalan musiikkiopisto monikuntaisena oppilaitoksena jatkaa omalla erillisellä tunnuksellaan.

Jokainen katsoja tietysti hoksaa, että Ahjo-tunnuksessa tavoitteena on ollut kuvata sulavaa metallia roiskeineen. Ahjo ja Wärtsilä-sali viittaavat niminä tietenkin vahvasti Tohmajärven Värtsilässä (kyllä, niin se oli 1800-luvullakin) syntyneeseen ja kasvaneeseen metalliteollisuuteen. Siellä se Wärtsilä Oyj syntyi ja kasvoi ja myöhemmin kehittyi maailmanlaajuisesti merkittäväksi toimijaksi. Se on mahtava kasvutarina ja sellaisten tarinoiden aiheeksi voi tässä Ahjossamme kuka tahansa tohmajärveläinen lapsi ja nuori kasvaa ja kehittyä.

Ahjon eri "soluja" on nimetty lisäksi viittauksilla pienten kyläkoulujen aikakaudelle. Havukasta löytyvät tilat talon pienimmille eli esikoululaisille ja 1.-2. -luokkalaisille. Jäkäläaho on 3.-4. -luokkalaisten kotipesä ja 5.-6. -luokkalaiset opiskelevat Riihiahossa. Vanhemmat tohmajärveläiset ja historiaa tuntevat tietävät, että nuo ovat kunnassa toimineita vanhoja kyläkouluja ajalta ennen peruskoulun tuloa. Yläkoululaisten aineenopetuksen sekä taito- ja taideaineiden opetustilat on nimetty tavanomaisemmin mm. tilojen löydettävyyden helpottamiseksi.

Yhteystiedot

PTV-sisältö