Värikynät

Leppäkerttu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2024 alkaen. Muistathan toimittaa tulotiedot varhaiskasvatuksen toimistolle, tai antaa kirjallisen luvan tulorekisteriä varten. Lisää tietoa asiasta tällä.

 

Lapsi voi saada varhaiskasvatuspaikan aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun hän täyttää 9 kuukautta. Varhaiskasvatuspaikkaa voit hakea ympäri vuoden, mutta muistathan jättää hakemuksen hyvissä ajoin, sillä järjestelyaika on neljä kuukautta hakemuksen saapumisesta. Paikan voi saada kahdessa viikossa hakemuksen jättämisestä, jos lapsen huoltaja saa äkillisesti työ- tai opiskelupaikan.

Tohmajärven kunta tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa sekä perhepäivähoidossa.

Tikkalan päiväkoti

Hiirenhännät   (0 - 2 v) puh. 040 105 0251
Kissankäpälät (3 - 4 v) puh. 040 105 0246
Peurankellot   (5 - 6 v) puh. 040 105 4171

Tikkalan päiväkoti sijaitsee Tikkalan koulun yhteydessä, os. Särkilahdentie 224, 82350 Tikkala.

Käenpesän päiväkoti

Kiurut        (3 - 5 v) puh. 040 105 0245
Västäräkit (3 - 5 v) puh. 050 365 1884

Käenpesän päiväkoti sijaitsee osoitteessa Takkunurmentie 7, 82600 Tohmajärvi

Ryhmäperhepäivähoitokoti Keijukka

Os. Takkunurmentie 7, 82600 Tohmajärvi (Päiväkoti Käenpesä)

puh. 040 105 0252

Ryhmäperhepäivähoitokoti on kahden tai kolmen hoitajan ryhmä, mikä toimii siihen tarkoitukseen erikseen varatuissa tiloissa perhepäivähoidon periaatteiden mukaan.

Ryhmäperhepäivähoitokoti Keijukka toimii päiväkoti Käenpesän yhteydessä. Vuorohoitoa järjestetään, jos lapsen hoitoajat vaihtelevat paljon ja useimmiten ajoittuvat aikaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan sekä viikonloppuihin. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa järjestetään vanhempien työn tai päätoimisen opiskelun takia.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienissä noin neljän lapsen ryhmissä toteutettavaa varhaiskasvatusta, jossa hoito järjestetään perhepäivähoitajan kodissa. Toiminta on suunnattu alle viisivuotiaille, keskimäärin päiväkotiin siirrytään kolmen ja neljän ikävuoden välillä.

Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien. Viidentenä lapsena ryhmässä voi olla puolipäivähoitoa tarvitseva esikoululainen tai koululainen.

Tohmajärven perhepäivähoitajat

Tohmajärven kunnassa perhepäivähoitoa järjestetään Kemiessä, Tenkakankaalla, Littilässä, Saariossa ja Purtovaara-Luosojoen alueella. Perhepäivähoitajia kunnassa on viisi.

Varahoitopaikka

Perhepäivähoitajan poissaolon aikana lapselle järjestetään tarvittaessa varahoitopaikka joko jonkun toisen perhepäivähoitajan luona tai päiväkodissa. Varahoitojärjestelyissä tavoitteenamme on huomioida mahdollisuuksien mukaan perheiden toiveita sekä saada järjestettyä varahoito yhtäjaksoisesti samaan paikkaan, jotta varahoitaja olisi lapselle mahdollisimman tuttu.

Tavoitteet

Perhepäivähoidon tavoitteena on varhaiskasvatuslain 3 § mukaisesti edistää lasten iän ja kehityksen mukaista kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Toimintamme lähtökohtana on kodinomainen pienryhmätoiminta, jossa toteutamme lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriin perustuvaa toimintaa myönteisessä kasvuilmapiirissä. Perhepäivähoitaja varmistaa lapselle terveellisen ja turvallisen varhaiskasvatusympäristön.

Perhepäivähoidon tavoitteita ja toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä paikallisena asiakirjana Tohmajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

 

Hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittaminen

Ilmoitathan hoitoajat ja poissaolot hyvissä ajoin. Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen sulkeutuu keskiviikkoisin klo 7 ei seuraavan, vaan sitä seuraavan viikon osalta; esim. viikon 3 hoitoaikojen ilmoittaminen sulkeutuu viikolla 1 keskiviikkona klo 7. Huomioithan, että laskutukseen nousee päiväkohtaisesti joko varattu tai toteutunut hoitotuntimäärä, riippuen siitä, kumpi on korkeampi. Poissaolojen ilmoittamiseen kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota.

Daisy

Tohmajärven varhaiskasvatuksessa käytetään sähköistä Daisy-asiointipalvelua, sen sähköistä viestintää ja lomakkeita.
Hoitoajat voit ilmoittaa sähköisesti DaisyFamilyssa.
eDaisyn kautta teet hakemukset ja sieltä löydät myös lapsesi maksu- ja sijoituspäätökset.

 

DaisyFamily-palveluun pääset tästä

eDaisy sähköiseen asiointiin pääset tästä

 

DaisyFamily

DaisyFamily sovellusta käytetään päivittäiseen asiointiin huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä.

  • hoitoaikavaraukset ja loma-aikojen hoitovaraukset sekä -toteumat
  • lapsen perustietolomake (perustiedot, yhteystiedot)
  • allergioista ja ruokavalioista ilmoittaminen
  • lupakyselyt
  • lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja kasvunkansio

Ohjeet:

DaisyFamily käyttöohje

DaisyFamily kalenteriohje

DaisyFamily viestintäohje

DaisyFamily Android-sovelluksen käyttöönotto

 

eDaisylla huoltajat hoitavat varhaiskasvatuksen palveluihin liittyvät haut ja ilmoitukset:

  • omaa lasta koskevat sijoitus- ja maksupäätökset
  • varhaiskasvatushakemus (päivähoitohakemus)
  • ilmoittautuminen esiopetukseen
  • tuloselvitykset
  • irtisanomis- ja muutosilmoitukset (myös tuntimuutokset)

 

 

 


 

Varhaiskasvatuksen toimisto lomailee

Leppäkerttu

Varhaiskasvatus

Uutiset

angle-left Tohmajärven POTSIPÄIVÄT 50 vuotta

Tohmajärven POTSIPÄIVÄT 50 vuotta - seuraava palaveri 15.5.2024

Potsiviikkoa vietetään kesäkuun viimeisellä viikolla 24.-30.6.2024 eri puolilla Tohmajärveä. Potsitori on lauantaina 29.6.2024. Tapahtumaviikon ohjelmasta vastaa useat eri toimijat, kuten esim. yhdistykset, yrittäjät ja kunta. Tapahtumista kootaan juliste ja infolehtinen, joita on jaossa eri puolilla kuntaa.

Seuraava suunnittelupalaveri ke 15.5.2024 klo 16.30 Kunnan virastotalolle, Järnefeltintie 1. Voit laittaa myös ideoita tai tiedot omasta tilaisuudesta osoitteella: liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi.

 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

 

Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen toimisto

Käyntiosoite:
Järnefeltintie 1, 2.krs.
82600 Tohmajärvi

Postiosoite:
Katri Helenan raitti, Järnefeltintie 1
82600 Tohmajärvi

Toimiston aukioloajat

1.8. 2023 alkaen

maanantai 9 - 15

tiistai 9 - 11

keskiviikko 9 - 11

torstai 9 - 15

perjantai 9 -11