Tohmajärven varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Daisy

Tohmajärven varhaiskasvatuksessa siirryttiin 1.1.2020 Daisy-käyttöjärjestelmään, minkä myötä saimme sähköisen viestinnän käyttöömme. Myös hoitoaikojen sähköinen ilmoittautuminen ja sähköiset lomakkeet muuttuivat.

 

eDaisy sähköiseen asiointiin pääset tästä

Täällä huoltajat hoitavat jatkossa hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuksen palveluihin liittyen:

-varhaiskasvatushakemus (päivähoitohakemus)

-esiopetusilmoitus

-tulotietoilmoitukset

-irtisanomis- ja muutosilmoitukset (myös tuntimuutokset)

-koululaisten iltapäivätoiminnan hakemus

 

DaisyNet sähköiseen asiointiin pääset tästä

DaisyNet on päivittäinen asiointikanava huoltajien ja päivähoidon välillä. Täällä huoltajat hoitavat jatkossa päivittäiseen hoitoon liittyvät asiat:

-hoitoaikavaraukset ja loma-aikojen hoidonvaraukset sekä hoitototeumat

-lapsen perustietolomakkeen tarkistamainen (myös allergioista ilmoittaminen)

-lupakyselyt

-Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja kasvunkansio (otetaan käyttöön myöhemmin vuoden 2020 aikana)

ohje

Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen sulkeutuu keskiviikkoisin klo 7:00 ei seuraavan, vaan sitä seuraavan viikon osalta (esim. viikon 3 hoitoajat on ilmoitettava DaisyNetiin viikon 1 keskiviikkona klo 7 mennessä). 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Ystävällisessä, vastuullisessa ja kunnioittavassa
Tohmajärven varhaiskasvatuksessa
on elämänmakuinen fiilis!

 

Tohmajärven kunta tarjoaa päivähoitoa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäiväkodeissa.

Vuorohoitoa järjestetään ryhmäperhepäiväkoti Keijukassa.

 

Uusi päiväkoti Tikkalassa

Tikkalan päiväkoti avattiin 1.9.2019 osoitteessa Särkilahdentie 224, 82350 Tikkala. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää:
Hiirenhännät 0 - 2 -vuotiaille
Kissankäpälät 3 - 4 -vuotiaille ja
Peurankellot 5 - 6 -vuotiaille.

Lue lisää

 

Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon käyttäjinä kunnat voivat hakea tulorekisteristä 1.1.2020 lähtien palkkatietoja omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti eli esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteristä kunnat saavat myös eläke- ja etuustulojen tiedot.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palkanmaksajat ilmoittavat tiedot tulorekisteriin eikä heillä ole 1.1.2020 jälkeen velvollisuutta ilmoittaa kunnalle tietoja uudelleen kysyttäessä, vaan tiedon käyttäjä hakee tiedot suoraan tulorekisteristä. 

Koska kunnat saavat alussa tulorekisteristä vain palkkatiedot, tulee huoltajien ilmoittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten edelleen mm. eläkkeet ja etuudet, Kelan maksamat peruspäivärahat, työmarkkina- ja koulutustuet, sairauspäivärahat, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat, pääomatulot, metsätulot, yrittäjän työtulot ja elatusavut. 

 

 

Varhaiskasvatus

Hae varhaiskasvatuspaikkaa

Päivähoitopaikat Tohmajärvellä

Esiopetus

Sähköiset lomakkeet Miunpalvelussa

Tulostettavat lomakkeet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (PDF)

Ohjeita huoltajille

Tohmajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (PDF)

Varhaiskasvatuksen tietosuojaseloste (PDF)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) seloste  (PDF)

Sosiaali- ja potilasasiamies -esite (PDF)

Sosiaaliasiamies -linkki

Avoimet työpaikat varhaiskasvatuksessa