Sisältöjulkaisija

angle-left YHDISTYKSET HUOMIO! Ympäristön siistimisavustusten haku 2022

YHDISTYKSET HUOMIO! Ympäristön siistimisavustusten haku 2022

YMPÄRISTÖN SIISTIMISAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 2022


Kunnanvaltuusto on myöntänyt ko. tarkoitukseen 10 000 € määrärahan vuodelle 2022


1. Avustusta voidaan myöntää rakennustarkastajan hyväksymän kunnan alueella olevan yleishyödyllisen ympäristökohteen siistimiseen 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 2 500 €.

 • Avustus on tarkoitettu ympäristön siistimis- ja maisemanhoitotöihin kuten puisto- ja viheralueiden raivaukseen, maisemaa rumentavien rakennusten purkamiseen sekä haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjuntaan.
 • Rahoituksella avustetaan maisemaa rumentavien rakennusten ja rakennelmien osalta vain purkutyötä ja siihen liittyviä kustannuksia.
 • Rakennustarkastaja ratkaisee kohteen avustuskelpoisuuden harkintansa mukaisesti.


2. Avustukset jaetaan kunnanvaltuuston 13.12.2021 hyväksymän talousarvion puitteissa. Jos hyväksyttäviä kohteita on enemmän kuin talousarviossa oleva avustuksen kokonaismäärä, maksimiavustussummaa/ kohde pienennetään tarpeen mukaan.


3. Hakijan/työnsuorittajan tulee olla rekisteröity yhdistys, jolle avustus maksetaan tehtyä työsuoritusta vastaan.

 • Hankkeelle tulee nimetä vastuuhenkilö.
 • Työsuorituksesta tulee olla talkootyötä vähintään 50 %. Loppuosa voi olla maksusuorituksia ulkopuolisille ja/tai talkootyötä.
 • Talkootyön laskennallinen arvo on:
  • henkilötyö 15 € / h
  • sahakorvaus 4 € / h (+ sahaaja henkilötyönä)
  • konetyö 45 € / h (+ kuljettaja henkilötyönä)
 • Talkootyöstä tulee pitää päivittäistä talkootyökirjanpitoa tehdyistä töistä. Samoin ulkopuolisille maksetuista työsuorituksista tai rahana maksetuista kuluista (esim. kaatopaikkamaksut).
4. Avustusta on haettava viimeistään 31.8.2022 ympäristölautakunnalle osoitetulla hakemuksella. Hakemuslomakkeita saa teknisestä toimistosta tai tästä linkistä.


5. Hyväksyttyjen hankkeiden työaika on 31.10.2022 saakka.

 • Kunnan edustaja (rakennustarkastaja) tarkastaa työsuorituksen paikan päällä sekä hyväksyy talkootyöt työn valmistuttua ja mahdolliset maksusuoritukset ulkopuolisille (kuitit esitettävä).


6. Kunta maksaa avustuksen hyväksytystä työsuorituksesta ja syntyneistä kustannuksista viimeistään joulukuun 2022 loppuun mennessä.