Sisältöjulkaisija

angle-left Tohmajärven tuleva sivistyskeskus lämpiää biojätteellä - Kuntalaisilta kaivataan bionäytteitä soveltuvuustestiin

Tohmajärven tuleva sivistyskeskus lämpiää biojätteellä - Kuntalaisilta kaivataan bionäytteitä soveltuvuustestiin

Tohmajärven uuden sivistyskeskuksen suunnittelutyöt ovat loppusuoralla. Viimeisimpänä on ratkennut rakennuksen energiajärjestelmä. Neuvotteluja on käyty viime päiviin asti julkisuudelta piilossa liikesalaisuuksista johtuen. Tohmajärven uuden ajan sivistyskeskuksen lämpöenergian tuottaa innovatiivinen bioreaktorilaitos, joka on lajissaan maailman ensimmäinen. Energialähteenä toimii sivistyskeskuksen käyttäjien tuottama biojäte eli käymälätuotokset. Tämän lisäksi tarvitaan koko Tohmajärven kuntakeskuksen, Kemien, asujaimiston biojätteet. Laitoksen toimittaa italialainen Pieralisi-yhtiö.

 

Hinku-kuntana Tohmajärvi on sitoutunut merkittäviin ilmastopäästövähennyksiin ja uusien rakennusten energiatehokkuuden on oltava parasta A-luokkaa. Tätä edellyttää myös Kuntarahoituksen vihreä leasing-rahoitus, jota kunta on hankkeeseen saamassa. Jos rakennuksessa sovelletaan aiemmin kokeilematonta uusiutuvan energian järjestelmää, leasing-rahoituksesta ei peritä korkoa laisinkaan. Jos rakennuksen lämmitykseen tulee järjestelmästä johtuvia ongelmia tai hajuhaittoja, niiltä kuukausilta kunta ei maksa leasing-maksua ollenkaan.

 

Biolämpölaitoksen odotetaan herättävän suurta kiinnostusta ja houkuttelevan runsaasti vierailijaryhmiä Tohmajärvelle eri puolilta Suomea ja maailmaa. Piearalisi-yhtiö on tuottanut aiemmin mm. kuntien jätevedenpuhdistamoilla käytössä olleita sakokaivolietteen kuivatuslinkoja, joista on saatu hyviä kokemuksia. Tieto mahdollisuudesta tällaiseen energiaratkaisuun tuli kunnan uudelta kehityspäälliköltä, DI Annika Korvenkontiolta, jolla aiempien työtehtävien myötä on vankka energiajärjestelmien ja EU-rahoituksen asiantuntemus sekä kansainvälisiä kontakteja.

 

Sivistyskeskuksen vaatima sähköenergia tulee katolle asennettavista aurinkopaneeleista ja Jänisjoen vesivoimalaitoksista. Tuulimyllyjä ei kunnan harmiksi voida tontille rakentaa puolustuspoliittisista syistä. Kunta aikookin vaatia valtiolta kompensaationa valtionosuuksiinsa maanpuolustustuulivoimattomuuslisää. Sähköä tullaan saamaan myös bioreaktorin ylivuotokaasuista. Koululle tuleekin mm. sähköautojen latauspisteitä ja kunnalle omia sähköautoja. Kesäaikaan sähköstä on ylituotantoa, mistä kuntalaiset voivat päästä ilmaiseksi osalliseksi.

 

Esittelytilaisuus 1.4. klo 12.30-14, grillimakkaraa bionäytteiden tuojille, ilmaista sähköä autoilijoille

 

Koulurakentaminen alkaa energialaitoksen pystytyksellä. Bioreaktorin ensimmäiset komponentit ovat juuri saapumassa Tohmajärvelle. Bioreaktoria ja sen ydinosia esitellään kaikille kiinnostuneille maanantaina 1.4. klo 12.30 – 14 tulevan sivistyskeskuksen tontilla liikuntahallin pihapiirissä.

 

Järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi kuntalaisilta tarvitaan kotitalouden biojätenäytteitä. Tyypillisesti ne ovat ruuantähteitä, kahvinporoja ja esimerkiksi rupsahtaneita kukkia. Biojätenäytteet voi tuoda missä tahansa pussissa tai vaikka pahvilaatikossa. Yksittäisen näyte-erän minimikoko on puoli kiloa eri pari kourallista biojätettä. Paikalla olevat järjestelmätoimittajan asiantuntijat pystyvät herkillä mittalaitteilla selvittämään tuotteiden raskasmetallit ja lämpöominaisuudet. Edustava näytemäärä auttaa järjestelmän hyötysuhteen arvioinnissa.

 

Nopeimmilla näytteiden tuojilla on mahdollisuus saada kiinnitys tulevien sähköautojen kesäaikaiseen käyttöön tai vaihtoehtoisesti ilmaiseen oman sähköauton lataussähköön. Auton puuttuessa ilmaissähköllä voi ladata vaikka kännykkää. Kaikille näytteentuojille on grillimakkaratarjoilu. Pelkästään bioreaktoria katsomaan tulijoille tarjotaan porkkanoita. Nähtävillä on myös uuden sivistyskeskuksen pienoismalli ja havainnekuvia. Vihreän energiaratkaisun kunniaksi kunnanjohtaja soittelee trumpetilla ikivihreitä.

 

Ainutlaatuisen prosessin lopputuotteena lannoitetuhkaa, raskasmetallijäämätkin hyötykäyttöön

 

Tohmajärvelle tulevassa bioreaktorissa biojäte ja rakennuksen käyttäjien wc-tuotokset voidaan käyttää suoraan rakennuksen lämpöenergiaksi. Kyseessä on täysin suljettu ravinnekierto.

 

Jäte käytetään täydellisesti hyödyksi ja jäljelle jää vain hieman kuivaa tuhkaa. Se on tarkoitus käyttää kunnan metsien lannoittamiseen, mikä kiihdyttää puuston kasvua ja parantaa kunnan hiilineutraalisuutta. Tuhkasta on tätä ennen eritelty raskasmetallit, joista puristetaan pieniä hauleja. Niitä mm. paikallinen kalastusvälinevalmistaja Väre-Pilkki voi hyödyntää pyydysten painoina.

 

Prosessia, jossa bio- ja wc-jäte muunnetaan energiaksi ja hyötyaineiksi kutsutaan mäskäykseksi. Mäskäysprosessi on täysautomatisoitu ja sitä seuraa ja tarvittaessa ohjaa bioreaktoritoimittajan ammattilainen eli mäskäri. Pieralisi-yhtiöiden asiantuntijana maanantain tilaisuudessa on mukana mäskäri Ohonen.

 

Jatkotyöhön suomalais-italialainen EU-rahoitteinen yhteishanke

 

Mikäli – kuten olettaa sopii – sivistyskeskuksesta saadaan hyviä kokemuksia, jolloin järjestelmää voidaan laajentaa. Tavoitteena on, että koko kuntakeskus lämpiäisi bioprosessoidulla viemärijätteellä, kaavailee kunnan teknologiajohtaja Jorma Perkki. Tällöin suunniteltua viemäriputkea Tohmajärveltä Kiteelle ei tarvittaisi.

 

Ihmisperäisten tuotosten lisäksi kunnan viemäriverkostoon tarvittaisiin merkittävä osa maatilojen ulostejätteestä eli lähinnä lehmänlannasta. Karjatilat saisivat peltojen lannoittamiseen kompensaatioksi prosessista puhdistettua tuhkaa ja kunnan verkosta ilmaista vettä.

 

Villein visio on, että myös lehmien aiheuttamat ilmastolle haitalliset metaanipäästöt saadaan johdettua järjestelmään ja muutettua hyötyenergiaksi. Jatkotyötä varten käynnistetään useamman miljoonan arvoinen EU-rahoitteinen suomalais-italialainen kehittämisprojekti ”Latinkia lietteestä, megawatteja metaanista – italiaksi Forza di Pieri”. Onnistuessaan Tohmajärven pilottihanke auttaa ratkaisemaan koko EU:n karjatalousalueiden vesistö- ja ilmastopäästöongelmat ja energiatarpeet kertalaakista.