Sisältöjulkaisija

angle-left Tohmajärven tilinpäätös ylijäämäinen

Tohmajärven tilinpäätös ylijäämäinen

Tohmajärven kunnan tilinpäätös 148.800 euroa ylijäämäinen

Myös Tohmajärven kunnan vuotta 2020 värittivät useat suuret uhkatekijät - koronapandemia, rajojen sulkeminen henkilöliikenteeltä, verotulojen lasku. Silti kunnan hyvä tulos ei ollut vain valtion lisäbudjettien ansiota, vaan kunnan tulos olisi ollut positiivinen myös ilman näitä. Kunnan palvelurakennetta on pystytty kehittämään ja palveluita tuottamaan laadukkaasti.

Sivistyskeskus Ahjo valmistui kaikkien kuntalaisten käyttöön. Kunta investoi merkittävästi ulkoilu- ja liikuntapaikkoihin. Kesällä julkistettiin Tohmajärven kunnan laaja historiateos, joka kattaa vuodet 1868 – 2018. Kunta panosti kuntalaisten tulevaisuuteen ja hyvinvointiin.

Tohmajärven talousarvio vuodelle 2020 laadittiin nollatulokseen tähtääväksi. Tulos muodostui 148.800 euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksessä on varauduttu Siun Soten alijäämien kattamiseen 300.000 euron suuruisella lisämaksuosuudella. Tilinpäätöstä heikentävät myös helmikuussa 2020 Kaurilassa tapahtuneen rekan kaatumisesta aiheutuneet yli 290.000 euron suuruiset öljyvahingon siivouskulut. Koulukeskuksen lisäpoistoa kirjattiin 500.000 vuodelle 2020.

Tohmajärven verotuloiksi arvioitiin talousarviota tehtäessä lähes 13,8 miljoonaa. Pahimmillaan keväällä ennuste oli, että verotulot jäävät miljoona euroa pienemmiksi. Verotulokertymä oli noin 13,54 miljoonaa. Ne jäivät vain 220.000 euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi. Vuoteen 2019 verrattuna verotulot laskivat 0,4 %. Manner-Suomen kuntien verotulot kasvoivat peräti 3,9 %.

Käyttötalouden valtionosuuksia budjetoitiin syksyllä 2019 yhteensä 17.611.200 euroa. Valtionosuuksia saatiin valtion lisäbudjettien myötä peräti 1,15 miljoonaa enemmän eli yhteensä 18.760.032 euroa. Kasvu edellisvuoteen oli huimat 10,6 %, mikä kuitenkin kalpenee koko maan kuntien vertailussa. Kuntien valtionosuudet kasvoivat kokonaisuudessaan 27,9 %, joten ei ihme, että koko kuntasektorin tulos kääntyi positiiviseksi.

Pitkäaikaista lainaa investointeihin ei nostettu vuoden 2020 aikana, vaan investoinnit toteutettiin pääsääntöisesti omalla rahalla. Suurimmat investoinnit olivat Koivumahlahallin laajennus, MFG:n hallin katon ja sisävalojen korjaus sekä liikuntahallin laajennuksen aloitus. Viimeksi mainitun työt jatkuvat vuoden 2021 aikana. Koulukäytöstä poistetulta Tietäväisen koulukeskukselta siirrettiin kaukalo ja hiekkatekonurmi Tikkalan koululle. Valtuutettujen kymppitonnin hankkeilla kunnostettiin ja rakennettiin ulkoilu- ja liikuntapaikkoja eri puolille kuntaa.

Värtsilän koulu lakkautettiin syyslukukauden alusta lukien. Samalla alkoi Maiju Lassilan koulun toiminta. Merkittävää ja paljon valmistelutyötä aiheuttavaa oli erityisesti sivistystoimialalla valmistautuminen uuden sivistyskeskuksen käyttöönottoon.

Kunnan avainhenkilöstössä tapahtui vuoden aikana muutoksia, kun talous- ja hallintojohtaja irtisanoutui ja sivistysjohtaja lähti virkavapaalle naapurikaupunkiin. Sijaisjärjestelyt ja rekrytointiprosessit työllistivät sekä hallintoa että päätöksentekoa lähes koko syksyn ajan. Hallinto- ja taloustehtävät päätettiin lopulta järjestää uudelleen. Samoin kunnanhallituksen puheenjohtaja vaihtui. Monivaiheisen prosessin lopputuloksena kunnan organisaatio on kunnossa ja työtehtäviä hoitamassa pätevät vakinaiset henkilöt.

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä siihen sisältyvän toimintakertomuksen sekä vahvisti ja allekirjoitti tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2021