Maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan myöntäminen

Maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan myöntäminen

Kuulutus

Sisältöjulkaisija

angle-left Tohmajärven kunnanhallitukselle esitetään Lujatalo Oy:tä uuden sivistyskeskuksen urakoitsijaksi

Tohmajärven kunnanhallitukselle esitetään Lujatalo Oy:tä uuden sivistyskeskuksen urakoitsijaksi

Tohmajärven kunnanhallituksen esityslistalla maanantain 4.3.2019 kokoukseen on esitys Tohmajärven uuden koulukeskuksen KVR –urakoitsijasta. Urakoitsijan valinta toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Neuvotteluvaiheeseen valittiin 15.6.2018 viisi ehdokasta. Ehdokkaat olivat Lujatalo Oy, YIT Suomi Oy, Rakennusliike Lapti Oy, Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy ja Rakennustoimisto K. Tervo Oy.

Hanke toteutetaan Kuntarahoitus Oy:n kanssa tehtävällä leasing-sopimuksella. Kunta selvitytti Insipira Oy:llä elinkaarihankkeen mahdollisuutta, mutta markkinoilta ei löytynyt riittävää kiinnostusta tähän toteutusmalliin.

Neuvotteluvaiheen aikana Tohmajärven kunnanhallituksen nimeämä neuvotteluryhmä neuvotteli tarjoajien kanssa kaikista hankinnan näkökohdista tavoitteenaan kartoittaa ja määritellä keinot, joilla kunnan tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Neuvotteluissa käsiteltiin muun muassa hankkeen sopimusehtoja sekä tarjoajien kehittämiä koulujen suunnitteluratkaisuja. Kunnan neuvotteluryhmään kuuluivat sivistysjohtaja Matias Valoaho (pj.), valtuuston puheenjohtaja Vuokko Väistö, hallituksen puheenjohtaja Mikko Löppönen, kunnanjohtaja Olli Riikonen, tekninen johtaja Jorma Berg, varhaiskasvatuksen päällikkö Elisa Havukainen, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liisa Mäenpää, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Sari Kekäle sekä opettajat Sanna Könönen ja Jussi Ohvanainen.

Lopullinen tarjouspyyntö toimitettiin tarjoajille 21.12.2018 ja tarjoukset suunnittelun sisältävästä KVR-urakasta tuli jättää 15.2.2019 mennessä. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään hinta-laatusuhdetta siten, että laadun osuus on 50 % ja hinnan osuus 50 %. Kaikki neuvotteluvaiheeseen osallistuneet neljä yritystä – Lujatalo, YIT, Lapti ja Reijonen – jättivät tarjouksen.

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjousvertailun perusteella Lujatalon tarjous. Lujatalo Oy:n suunnittelun sisältävän KVR-urakan kokonaishinta on 11 800 000 euroa.

Suunnitellussa rakennuksessa tulevat toimimaan Kemien alueen esiopetus, perusopetus vuosiluokilla 1-9, Tohmajärven lukio, Keski-Karjalan musiikkiopisto ja Tohmajärven kansalaisopisto. Lisäksi rakennukseen tulee Tohmajärven kunnan kirjasto. Myös erilaisille yhdistyksille löytyy tilaa rakennuksesta. Tilaa rakennuksessa on hieman alle 5500 bruttoneliömetriä ja se on suunniteltu noin 350 oppilaalle ja opiskelijalle.

Uusi rakennus sijoittuu entisen, nyt puretun Kemien koulun tontille liikuntahallin välittömään läheisyyteen. Rakennuksen pääsisäänkäynti tulee sijoittumaan Katri Helenan raitin (Kirkkotien) varteen. Kaksikerroksiseksi suunnitellun rakennuksen julkisivu tulee olemaan tiiliverhoiltu. Suurien sisäänkäyntisyvennysten pintaverhoilussa on käytetty puuta. Tiili rakennusmateriaalina ammentaa Tohmajärven teollisesta perinteestä. Näkyvä elementti julkisivussa on myös rakennuksen suuri pulpettikatto. Vesikatto on lähes neliön muotoinen, yhteen suuntaan kaatava ja riittävillä räystäillä varustettu. Rakennuksen muodossa lähtökohtana on ollut rakenteellinen toiminnallisuus, turvallisuus ja erityisesti kosteusteknisten riskien minimoiminen.

Lujatalon suunnitteluratkaisun perusteluiden mukaan rakennuksen sisätilojen suunnittelun lähtökohtana ovat olleet muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Tämä on mahdollistettu paitsi tilojen sijoittelulla myös teknisillä ratkaisuilla. Rakennuksen keskellä on näyttävä monitoimisali opinportaineen. Siinä, missä opinportaat toimivat koulukäytössä pedagogisina oppimisympäristöinä, ovat ne juhlatilaisuuksissa katsomoina. Monitoimisalin suunnittelussa on myös huomioitu mm. kotitalousluokkien, esiintymislavan ja tarjoilulinjastojen sijoitus siten, että erilaisten tilaisuuksien järjestäminen on sujuvaa ja toimivaa. Laadukkaan kulkuanalyysin ansiosta kirjaston ja käsityötilojen käyttäminen mahdollistuu vuoden- tai vuorokaudenajoista riippumatta kulkuoikeuksia rajaamalla. Ratkaisulla pystytään turvaamaan niin lukiolaisten ylioppilaskirjoitusten rauha kuin monitoimisalin tai kirjaston erinomainen käytettävyys.

Opetustilojen osalta kohdetta on suunniteltu huomioiden voimassaolevat opetussuunnitelmat ja opiskelutyön kehittämisen suunta. Suunnitteluun on osallistunut alusta lähtien pedagoginen asiantuntija ja käyttäjiltä on kerätty toiveita. Toiveet ja näkemykset on huomioitu suunnittelun edetessä. Lujatalo arvioi, että lopputulemana on saavutettu kokonaisuus, joka on nykyaikainen, moderni ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä pedagogisesti toimiva kokonaisuus. Huolellisella, mutta innovatiivisella suunnittelulla on kyetty täyttämään tilaajan toiveet modernista, nykyaikaisesta ja monikäyttöisestä rakennuksesta, mikä palvelee hyvin kaikkia tiedossa olevia käyttäjäryhmiä.

Rakennuksen pedagogisen suunnittelun punaisena lankana on kaikkien tilojen soveltuvuus oppimisympäristöiksi kaikille eri ikäisille rakennuksen käyttäjille – olipa kyse pienistä koulupolkuaan aloittelevista ekaluokkalaisista tai lukio-opintojaan päättävistä abiturienteista tai kirjaston käyttäjistä.

Liitteenä havainnekuvia rakennuksen julkisivusta. Kunnanhallituksen esityslistalta näkyy hankkeen päätöksentekohistoria