Sisältöjulkaisija

angle-left Ota kantaa ja vastaa päihdetilannekyselyyn

Ota kantaa ja vastaa päihdetilannekyselyyn

Päihdetilannekyselyn tarkoitus

Päihdetilannekyselyllä selvitetään pohjoiskarjalaisten asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien ekäisemisen ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämisen keinoista.

Kyselyyn vastaaminen

Päihdetilannekyselyyn vastataan 7. - 27.2.2022 täyttämällä joko sähköinen tai paperinen kyselylomake. Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen verkkosivulta löytyy linkit sähköiseen kyselyyn ja ohjeet paperisen kyselyn tulostamiseen, sen lähettämiseen sekä listaus niistä toimi- ja kohtaamispaikoista, joissa paperista kyselylomaketta on jaossa.

Kyselyyn voi vastata kaikki yli 13-vuotiaat pohjoiskarjalaiset. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja luottamuksellisesti, ja vie aikaa noin 10 – 15 minuuttia. Tiedottaminen ja raportoiminen tuloksista tehdään niin, ettei yksittäisten vastaajien vastaukset ole tunnistettavissa.

Kyselyn tulosten hyödyntäminen

Päihdetilannekyselyn tuloksia käytetään ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen Pohjois-Karjalassa.

Kyselyn toteuttajat

Päihdetilannekyselystä vastaa tammikuussa aloittanut kaksi vuotta kestävä Ennalta ehkäisevän päihdetyön -hanke, jota toteuttavat Siun sote, Kansanterveyden keskus ja Sosiaaliturvayhdistys yhdessä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa. Hankkeen rahoituksen myöntäjä on Etelä-Savon ELY-keskus.  

Linkki sähköiseen kyselyyn https://urly.fi/2rGJ

Linkki tulostettavaan paperiseen kyselyyn https://urly.fi/2sfC

Lisätietoa Päihdetilannekyselystä: https://urly.fi/2sg7