Sisältöjulkaisija

angle-left Kuulutus: Sivistysjohtajan virka haettavana 13.6. klo 23 saakka

Sivistysjohtajan virka haettavana 13.6. klo 23 saakka

Tolokku ja toimelias Tohmajärven kunta hakee

SIVISTYSJOHTAJAA

vakinaiseen virkasuhteeseen 1.8.2021 alkaen.

Sivistysjohtajalla on vastuullaan laaja toimiala, johon kuuluu perusopetuksen ja lukion lisäksi varhaiskasvatus, liikunta- ja nuorisotoimi sekä kirjasto- ja kulttuuritoimi. Sivistysjohtaja on Tohmajärven lukion rehtori, tässä työssä hänellä on apunaan koulun pedagogisesta johtamisesta vastaava apulaisrehtori. Sivistysjohtajan tehtävänkuvassa on vahva hyvinvointijohtamisen painotus. Jatkossa virkanimike voi muuttua hyvinvointijohtajaksi. Tehtävässä lisätään yhteistyötä sivistyksen ja soten yhdyspinnoilla.

Sivistysjohtaja vastaa toimialansa talouden suunnittelusta ja seurannasta. Hän toimii sivistyslautakunnan esittelijänä ja kuuluu kunnan johtoryhmään. Sivistysjohtaja on kunnan hyvinvointikoordinaattori ja kunnan vanhusneuvoston sihteeri. Hän toimii myös Siun Soten paikallisen neuvottelukunnan vastuuvirkamiehenä. Sivistysjohtaja on noin kymmenhenkisen monialaisen tiiminsä lähiesimies. Kaikkiaan hänen alaisuudessaan sivistystoimessa työskentelee yli sata henkilöä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (986/1998) 2. luvun 2 §:n mukainen kelpoisuus. Lisäksi edellytetään hyvää toimialan tuntemusta. Eduksi katsotaan kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus, opetustoimen hallinnon ja juridiikan osaaminen (mm. OVTES) sekä liikunta- ja nuorisotoimen tehtäväkenttien tuntemus. Tehtävän menestyksekkäässä hoitamisessa tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja sekä vahvaa kehittämisotetta.  

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen, hakijat voivat myös ilmoittaa palkkatoiveensa. Tohmajärvi on savuton kunta.

Hakemus tulee toimittaa 13.6.2021 kello 23 mennessä Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi työavain 367105).

Lisätietoja antavat vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen 040 105 4001 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen 050 388 0011