Sisältöjulkaisija

angle-left Kuulutus Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-aluekaavan voimaantulosta

Kuulutus Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-aluekaavan voimaantulosta

Kuulutus A4

Kaavaselostus

Merkinnät ja määräykset

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Kaavakartta

Kaavaselostuksen liiteosio