Sisältöjulkaisija

angle-left Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20528/2021

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20528/2021

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksensä asiassa 20528/2021, koskien Tohmajärven kunnanhallituksen päätöstä 15.2.2021 § 54 (vastaus oikaisuvaatimukseen hallintopäällikön valitsemisesta vakinaiseen virkasuhteeseen).

Koska kunnallisvalituksen tekijä on peruuttanut valituksen, hallinto-oikeus on päättänyt sen käsittelyn raukeavan sekä hylännyt valittajan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä kunnanvirastolla.