Sisältöjulkaisija

angle-left Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20050/2021 ja 20051/2021

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20050/2021 ja 20051/2021

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksensä asioissa 20050/2021 ja 20051/2021, koskien Tohmajärven kunnanvaltuuston päätöksiä 14.12.2020 § 79 ja § 80 (talous- ja hallintojohtajan viran lakkauttaminen sekä hallintosääntömuutokset talous- ja hallintotehtävien järjestämiseksi).

Koska kunnallisvalitusten tekijä on peruuttanut valitukset, hallinto-oikeus on päättänyt niiden käsittelyn raukeavan sekä hylännyt valittajan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä kunnanvirastolla.