Sisältöjulkaisija

angle-left KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN / Maatalouslomituspalvelut Pohjois-Karjalassa 2022-2025

KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN / Maatalouslomituspalvelut Pohjois-Karjalassa 2022-2025

367950 / KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN: MAATALOUSLOMITUSPALVELUT POHJOIS-KARJALASSA
Kuvaus:
KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN / Maatalouslomituspalvelut Pohjois-Karjalassa 2022-2025

Pohjois-Karjalan hankintatoimi järjestää yhteisen ja kaikille avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden mahdollisille toimittajille. Järjestettävän markkinavuoropuhelun tarkoituksena on koota mahdollisilta tarjoajilta näkemyksiä ja kommentteja tulevan kilpailutuksen johdosta, sekä käsitellä tulevaa tarjouspyyntöä yhteisesti.

Yhteinen markkinavuoropuhelutilaisuus

Keskiviikkona 13.10.2021 klo 12:00–14:00

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan yhteiseen tilaisuuteen 11.10.2021 klo 14:00 mennessä lähettämällä vahvistusviestin tilaisuuteen osallistumisesta osoitteeseen hankinta@jns.fi. Tilaisuus tullaan järjestämään Microsoft Teams-työkalua hyödyntäen. Hankintayksikkö lähettää kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille erillisen kutsun Teams-kokoukseen ja tilaisuus tullaan avaamaan 13.10.2021 klo 11:30, jotta osallistujat voivat testata yhteyksiä ennen varsinaisen tilaisuuden alkamista.

Vahvistusviestissä tulee mainita markkinavuoropuhelun nimi: "367950 / KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN: Maatalouslomituspalvelut Pohjois-Karjalassa", ilmoittaa halukkuutensa osallistua tilaisuuteen ja viestissä on ilmoitettava osallistuvat henkilöt, sekä heidän sähköpostiosoitteensa. Osallistumiskutsu ja linkki Teams-kokoukseen lähetetään vahvistusviestissä ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin.

Mikäli tarjoaja ei kykene osallistumaan yhteiseen markkinavuoropuhelutilaisuuteen, tähän tietopyyntöön voi jättää kommentteja Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa "Kysymykset ja vastaukset", 11.10.2021 klo 13.30 mennessä.

Tietopyynnön kohdalla ”Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika” ei tarkoiteta tarjousten jättämisen määräaikaa, vaan tietopyynnön voimassa olon määräaikaa.


TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN / TIETOPYYNTÖ.

Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä täydennetään osaamista tarjouspyynnön laadintaan.

Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia, tällä vasta pyydetään kommentteja kilpailutuksesta. Tähän kansallisen ilmoituksen muodossa tehtyyn tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää kommentteja. Esitettyihin kommentteihin ei vastata.

Tietopyyntö ei velvoita Pohjois-Karjalan hankintatoimea toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa.

Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

Tietopyynnön liitteenä olevassa tarjouspyyntöluonnoksessa ja liiteluonnoksissa olevat tekstit voivat muuttua varsinaisessa tarjouspyynnössä. Kaikki päivämäärät tarjouspyyntöluonnoksessa ovat alustavia.

Tällä tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun.

Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Pohjois-Karjalan hankintatoimi korvaa tietopyyntöön vastaamisesta tai markkinavuoropuheluun osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia.
Hankintayksikön luonne:  Alue- tai paikallistason viranomainen
Hankintalaji:  Palvelut
Hankintamenettely: 
Osatarjoukset hyväksytään:  Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:  Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä:  Ei
Tarjouksen valintaperuste:  Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Tarjouksen antotapa:  Tarjouksen tiedot annetaan hankinnan kohteen syöttölomakkeella
Määräaika:  11.10.2021 14:00:00 (UTC +3)