Sisältöjulkaisija

angle-left Kuntalaisilta kehittämisrahoista pidettiin 22.3.

Kuntalaisilta kehittämisrahoista pidettiin 22.3.

Tervetuloa keskustelemaan ja ideoimaan valtuutettujen kymppitonnien käytöstä Sivistyskeskus Ahjon Wärtsilä-saliin 22.3.2023 klo 18 alkaen!

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu!

Voit myös tulla kuulolle Teamsin kautta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNlMDk0MmUtODBhNi00YTM0LWFlYWYtOWE3YTEyMGVlMWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225fc88fb6-63da-46da-91b6-e4efcdc50a23%22%2c%22Oid%22%3a%2239c97a0a-64dd-42b5-adff-cb8c435f8503%22%7d

Valtuutettujen henkilökohtainen kehittämisraha osoittautui onnistuneeksi kokeiluksi edellisellä valtuustokaudella. Tohmajärven kunta sai henkilökohtaisen kehittämisrahan myötä valtakunnan medissa paljon huomiota ja toiset kunnat ovat olleet yhteydessä kokeilun tiimoilta.

Tohmajärven kunnanvaltuusto on 12.12.2022 jatkaa kehittämisrahan käyttöä kuluvalla valtuustokaudella. Vuosille 2023-2024 kehittämisrahaa varataan käytettäväksi 270.000 euroa eli 10.000 euroa valtuutettua kohden, valtuustokauden aikana. Rahaa on mahdollista kohdentaa pitkävaikutteisen investoinnin sijaan myös käyttötalousmenoon, jolloin valtuutetun kehittämisraha on 10.000 euron sijasta 2.000 euroa. Valtuutettu voi kohdentaa rahansa useamman valtuutetun yhteiseen hankkeeseen tai hyväksytyn talousarvion investointiosassa olevaan kohteeseen. On myös mahdollista, että valtuutetun kymppitonni toimii puskurin mahdolliselle hankerahoitukselle. Kehittämisrahan kohdennus tulee olla kuntastrategian tai hyvinvointisuunnitelman mukainen.

 

Tästä pääset katsomaan Valtuutettujen kehittämisrahan toiminta- ja käyttösäännöt: http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/tohmajarvi/kokous/2022277-6-2874.PDF

 

Kuntalaiset voivat jättää ideoita kymppitonnihankkeiksi valtuutetuille jättämällä idean tällä lomakkeella.

 

Muistio Valtuutettujen kehittämisraha 22.3.2023