Sisältöjulkaisija

angle-left Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -kysely

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -kysely

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote on käynnistänyt toimintasuunnitelman laadinnan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemiseksi. Suunnitelma on lakisääteinen ja siinä tulee huomioida myös ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämisen kehittäminen. Toimintasuunnitelma tehdään vuosille 2023–2026. Suunnitelma valmistuu toukokuussa 2023.

Suunnitelmassa arvioidaan maakunnan ikääntyvän väestön hyvinvoinnin nykytilaa sekä asetetaan tavoitteet hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelujen kehittämiseksi seuraaville neljälle vuodelle. Suunnitelmaan kirjataan myös konkreettisia toimia, jolla asetettuihin tavoitteisiin päästään. Suunnitelmaan kirjataan myös tavoitteita ja toimenpiteitä yhteistyölle kuntien, järjestöjen ja muiden maakunnan toimijoiden kesken.

- Pohjoiskarjalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Siun sotella on merkittävä rooli ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana, mutta hyvinvointiin liittyy paljon muutakin. Meistä jokainen voi myös omalta osaltaan edistää hyvinvoinnin toteutumista, palvelujohtaja Hannele Komu Siun soten ikäihmisten palveluista sanoo.

Kuntalaisten näkemyksiä kartoitetaan mm. verkkokyselyn avulla. Kyselyyn pääsee seuraavan linkin kautta: Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -kysely.

 

Kyselyyn voi vastata 31.1.2023 saakka.