Tupakka- ja nikotiinituotteet

Tupakka- ja nikotiinituotteet

Tupakointi aloitetaan useimmiten aikuistumisen kynnyksellä ja siihen on vaikuttamassa kotoa tai kaveripiiristä saatu esimerkki. Tupakointi liittyy päivittäisiin rutiineihin ja sosiaalisiin tilanteisiin.

Tupakointi on suurin yksittäinen terveysriski. Se kuormittaa koko elimistöä, lisää riskiä sairastua erilaisiin kansantauteihin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpäsairauksiin, ja lyhentää tupakoijan elämää kahdeksalla vuodella. Lisäksi tupakan sisältämä nikotiini aiheuttaa riippuvuutta ja sen poistuminen elimistöstä vieroitusoireita.

Passiivinen tupakointi aiheuttaa terveyshaittoja lapsille, tupakoimattomille nuorille sekä aikuisille ja lemmikkieläimille. Tupakan savu sisältää terveydelle haitallisia kemikaaleja, jotka lisäävät riskiä sairastua merkittäviin kansansairauksiin. Useimmat kemikaalit ovat peräisin tupakkakasvista ja tupakan viljelyyn käytetyistä lannoitteista ja torjunta-aineista. 

Lisätietoa tupakasta (Päihdelinkki.fi)

Lisätietoa passiivisesta tupakoinnista (Hengitysliitto.fi)

Apua ja tukea tupakoinnin lopettamiseen (28paivaailman.fi)  

Testi:

Tupakkariippuvuustesti (Päihdelinkki.fi)

 

Nuuska valmistetaan jauhetusta tupakasta, johon on lisätty säilöntä- ja makuaineita ja muita lisäaineita. Markkinoilla on tarjolla myös nikotiinipusseja, joissa on vähän tai ei ollenkaan tupakkaa. Molemmissa tuotteissa vaikuttavana aineena on terveydelle haitallinen nikotiini.

Nuuskaa ja nikotiinipusseja pidetään virheellisesti tupakointia vaarattomampana tuotteena. Niiden käyttö ei ole suunterveydelle hyväksi, ja ne lisäävät riskiä sairastua eri syöpäsairauksiin. Nuuskaamisen ei ole todettu parantavan urheilijan suorituskykyä. Rentouttava tunne ja keskittymiskyvyn parantuminen selittyy sillä, että uusi nikotiiniannos lievittää nikotiinin puutteesta aiheutuvia vieroitusoireita.

Markkinoilla olevat nikotiinipussit eivät sovellu nikotiinikorvaushoitotuotteeksi, koska ne voivat sisältää huomattavasti enemmän nikotiinia kuin lääkelain edellyttämät apteekista ja kaupoista ostettavat nikotiinikorvaustuotteet.

Nuuskaa ei saa ostaa Suomesta ja sen myynti on kielletty koko EU:n alueella lukuun ottamatta Ruotsia.

Lisätietoa nuuskasta (Päihdelinkki.fi)  

Lisätietoa nikotiinipusseista (Ehyt.fi)

Testi:

Nuuskatesti (Päihdelinkki.fi)

 

Sähkösavukkeita eli sähkötupakkaa koskevat pääsääntöisesti samat säädökset kuin savukkeitakin. Niitä ei saa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaille, eikä alaikäinen saa pitää sähkösavukkeita hallussaan. Sähkösavuke eroaa muista nikotiinituotteista siinä, että se on akkukäyttöinen. Akulla laitteen säiliössä olevaa nestettä kuumennetaan hengitettäväksi höyryksi.

Aiemmin sähkösavuketta suosivat nuoret aikuiset miehet, mutta nyttemmin tuotteesta on tullut lasten ja nuorten keskuudessa ilmiö, johon on jouduttu puuttumaan eri tavoin koulun ja vanhempien toimesta.

Tupakkayhtiöt ovat lisänneet sähkösavukkeiden houkuttelevuutta valmistamalla mitä erilaisempia laitteita ja makunesteitä. Laitteet voivat näyttää hyvin arkisilta tuotteilta kuten kynältä. On tärkeää, että lasten ja nuorten huoltajat ovat kiinnostuneita ja tietoisia lastensa arjessa tapahtuvista asioista ja ottavat esille tarpeen tullen tuttujenkin esineiden käyttötarkoituksen. 

Sähkösavukkeiden käytön terveysvaikutusten arviointi on ongelmallista. Sen pitkäaikaisia haittavaikutuksia ei tunneta riittävästi. Tiedetään kuitenkin, että käyttäjillä esiintyy erilaisia keuhko-oireita ja nikotiinin aiheuttamia sairauksia. Sähkösavuketta ei suositella nikotiinituotteen käytöstä aiheutuvien vieroitusoireiden hoitoon.

Lisätietoa sähkösavukkeista (Päihdelinkki)

Lisätietoa sähkösavukkeiden terveyshaitoista (Terveyskirjasto.fi)

 

Sikarit ja pikkusikarit ovat tupakkakasvin lehdistä käärittyjä tupakkatuotteita. Ne aiheuttavat savukkeita voimakkaampaa riippuvuutta, koska ne sisältävät enemmän nikotiinia.

Sikaria polttavan on hyvä muistaa, ettei poskisauhuttelu ole vaaratonta. Sikarin sisältämät myrkylliset aineet imeytyvät elimistöön suoraan suun limakalvolta. Sikarin sauhuttajalla on riski sairastua hengityselinten ja suuontelon syöpään.

Lisätietoa sikarin haitoista (Fressis.fi)

 

Nikotiiniriippuvuus

Tupakka ja nikotiinituotteet eivät ole normaaleja kulutushyödykkeitä, eikä niille ole olemassa minkäänlaista käytön turvarajoja, joka vähentäisi käytöstä aiheutuvia haittoja.

Savukkeiden, nuuskan ja muiden tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini on tärkein riippuvuutta ylläpitävä aine ja se aiheuttaa vieroitusoireita sekä ylläpitää niitä. Myös sähkösavukkeissa käytetään nikotiinia sisältävää nestettä.

Riippuvuuden kehittyminen on yksilöllistä. Perinnölliset tekijät yhdessä ympäristötekijöiden kanssa vaikuttavat nikotiiniriippuvuuden syntyyn.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettaminen kannattaa aina. Mitä aiemmin lopettaa, sitä enemmän saavuttaa terveyshyötyjä. Joillekin lopettaminen on helppoa, mutta useimmat tarvitsevat siihen tukea.

Eroon toksisesta suhteesta nikotiiniin (Fressis.fi)

Neuvontaa ja ohjausta nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen (Hengitysliitto.fi)