Tulorekisteri

Tulorekisteri


Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon käyttäjinä kunnat voivat hakea tulorekisteristä 1.1.2020 lähtien palkkatietoja omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti eli esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteristä kunnat saavat myös eläke- ja etuustulojen tiedot.

Koska kunnat saavat alkuvaiheessa tulorekisteristä vain palkkatiedot, tulee huoltajien ilmoittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten edelleen mm. eläkkeet ja etuudet, Kelan maksamat peruspäivärahat, työmarkkina- ja koulutustuet, sairauspäivärahat, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat, pääomatulot, metsätulot, yrittäjän työtulot ja elatusavut. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja lisätietoa maksujen määräytymisestä löydät täältä.

PTV-sisältö