Tulorekisteri

Tulorekisteri


Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, mikä sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon käyttäjinä kunnat voivat hakea Tulorekisteristä palkkatietoja omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti eli esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten. Tietojen hakeminen Tulorekisteristä edellyttää kirjallista lupaa tietojen katsomiseen molemmilta huoltajilta, esim. sähköpostitse. 

Koska kunnat saavat Tulorekisteristä vain palkka- ja etuustiedot, tulee huoltajien ilmoittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten edelleen muut tulot esim. pääomatulot, metsätulot, yrittäjän työtulot ja elatusavut. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja lisätietoa maksujen määräytymisestä löydät täältä.

PTV-sisältö