Tarkastuslautakunnan alisikuva

Tarkastuslautakunnan tehtävät

Tarkastuslautakunnan tehtävät

Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallituksen sijasta valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan valmisteluvastuu on poikkeus kunnanhallituksen valmisteluvastuusta. Muun muassa tilintarkastajien valinnan ja erottamisen valmistelu sekä tilintarkastuskertomukseen kuuluvien asioiden valmistelu kuuluvat lautakunnan tehtäviin.

Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen kuuluu tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen ja tilintarkastuksen painopisteiden määrittely. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös huolehtia kuntakonsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta.

Lautakunnan on vuosittain esitettävä arviointikertomuksensa valtuustolle ja arvioitava siinä, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet. Lautakunnan arvio on jälkikäteisarviointi siitä, kuinka kunnanhallitus, muut kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.

Tarkastuslautakunnan jäsenet 2021–2025

Tarkastuslautakunnan jäsenet 2021–2025

Marjo Laakko puheenjohtaja

Varajäsen: Pekka Tolvanen

Ritva Simonen varapuheenjohtaja

Varajäsen: Hanna Tulilahti

Jukka Ignatius jäsen

Varajäsen: Markku Ollikainen

Juha Forsblom jäsen

Varajäsen: Teuvo Karjalainen

Eila Kauppinen jäsen

Varajäsen: Maria Chadenius-Laasonen

Uutiset

angle-left EDUSKUNTAVAALIT 2023

EDUSKUNTAVAALIT 2023

EDUSKUNTAVAALIT 2023 TOHMAJÄRVELLÄ
ENNAKKOÄÄNESTYS


Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 22.-28.3.2023 seuraavasti.


S-market, Hainarintie 1, 82600 Tohmajärvi 
Avoinna:
keskiviikko 22.3.2023 klo 10.00-18.00
torstai 23.3.2023 klo 10.00-18.00
perjantai 24.3.2023 klo 10.00-18.00
lauantai 25.3.2023 klo 10.00-14.00
sunnuntai 26.3.2023 klo 10.00-14.00
maanantai 27.3.2023 klo 10.00-18.00
tiistai 28.3.2023 klo 10.00-18.00

K-market Tiilikainen, Kauppakatu 6, 82600 Tohmajärvi

Avoinna:
keskiviikko 22.3.2023 klo 10.00-18.00
torstai 23.3.2023 klo 10.00-18.00
perjantai 24.3.2023 klo 10.00-18.00
lauantai 25.3.2023 klo 10.00-14.00
sunnuntai 26.3.2023 klo 10.00-14.00
maanantai 27.3.2023 klo 10.00-18.00
tiistai 28.3.2023 klo 10.00-18.00


Kirjastoauto,
reitti 23.3.2023 torstai                                                  reitti 28.3.2023 tiistai
9.00-10.00 Käenpesä, Takkunurment. 7                       10.30-10.45 Metsätähdentie 23
10.20-10.45 Tori, Talluksentie 3                                    11.00-12.30 Tikkalan koulu
10.55-11.05 Uusi-Värtsiläntie 5                                     12.45-13.05 Säkäniementie 451
11.25-11.45 Café Elja, Rajantie 690                             13.15-13.30 Ertonniemen th, Ertonlahdentie
11.50-12.05 Värtsilän vanha koulu, Värtsilänt.119       13.40-14.00 Hasontie 767
12.15-12.35 Pappilantie 2                                            14.20-14.35 Harakkalantie 3
12.50-13.20 Kangaskosken th, Saariontie                   15.00-15.15 Sopentie 121
13.35-13.50 Tehdastie 318                                           15.20-15.35 Akkalantie 20
14.05-14.30 Akkalan NS-talo, Akkalantie 68                15.50-16.05 Akanmäentie 348
14.50-15.30 Seurapirtti, Korkeakankaantie 355


KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirjo Rouviselle os. Järnefeltintie 1, 82600 TOHMAJÄRVI tai

puh. 040 105 4103.
Ilmoittautumislomake on saatavana Tohmajärven kunnanvirastolta ja kunnan www. sivulta.


VAALITOIMITUS
Sunnuntaina 2.4.2023 toimitettavien kuntavaalien äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue                                  Äänestyspaikka                                     Osoite
1.Keskinen                                     Sivistyskeskus Ahjo,Wärtsilä-sali           Kirkkotie 10
2. Itäinen                                        Ent. Niiralan kauppa                               Rajantie 690
3. Läntinen                                     Tikkalan koulu                                        Särkilahdentie 224


Vaalitoimitus alkaa kullakin äänestyspaikalla vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20:een.

Eduskuntavaalien kaikissa äänestystavoissa noudatetaan voimassa olevia hygienia- ja turvasuosituksia.
VAALIEN ULKOMAINONTA alkaa keskiviikkona 15.3.2023. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle järjestetään vaalitaulutila. Tarkemmat ohjeet saa keskusvaali-lautakunnan sihteeriltä.
Lisätietoa kaikista vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirjo Rouvinen p. 040 105 4103 pirjo.rouvinen@tohmajarvi.fi
Tietoa eduskuntavaaleista saa myös oikeusministeriön vaalit-sivulla.

PTV-sisältö

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla