Talous

Talous

Talous

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi.
 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).
 
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Verkkolaskujen yhteystiedot

Verkkolaskujen yhteystiedot

Nimi Tohmajärven kunta
Y-tunnus 1919717-3
OVT-tunnus 003719197173
Operaattori Ropo Capital Oy
Välittäjän tunnus 003714377140

 

yhteyshenkilöt:

Satu Lätti                050 349 4834

Tuula Pieviläinen    040 105 4033

fax                           013 848 101

sähköposti: ostolaskut@tohmajarvi.fi

Uutiset

PTV-sisältö

Kirjaamo

Käyntitiedot

  • Aukioloajat
    • Maanantai 9.00—17.00
    • Tiistai—Torstai 9.00—16.00
    • Perjantai 9.00—15.00

Kunnan Facebook syöte

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla