Sosiaalipalvelut alisivukuva

PTV-sisältö

Lastensuojelun yhteystiedot

Lastensuojeluilmoitukset ja konsultointi. Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelunumerot.

 • Puhelin
  • Lastensuojeluilmoitusten vastaanotto/Palvelutarpeen arviointitiimi, palvelutarpeenarviointi(at)siunsote.fi Joensuu, Kontiolahti, ma–pe klo 8.30–15.00
  • +358 13 330 5900
  • Sijais- ja jälkihuolto, Joensuu ja Kontiolahti, ma–pe klo 8.30—15.00
  • +358 13 330 5900
  • Ilomantsi, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi, ma–pe klo 8.00–15.00
  • +358 13 330 5321
  • Heinävesi, Polvijärvi, Outokumpu, Liperi, ma–pe klo 8.30–15.00
  • +358 13 330 5143
  • Sosiaalipäivystyksen asiakaslinja (lastensuojeluilmoitukset ja konsultointi soittoaikojen ulkopuolella)
  • +358 13 330 9002

PTV-sisältö

Siun soten sosiaalipäivystyksen asiakaslinja

Kiireelliset yhteydenotot ympäri vuorokauden Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella.

Yhteystiedot

 • Aukioloajat
  • Avoinna ympäri vuorokauden.

PTV-sisältö

Sosiaaliasiamies

Palvelun kuvaus

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden asiakkaiden käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen käytössä. Sosiaaliasiamiehen tulee tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.


Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä hänellä ole päätösvaltaa muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Hänellä on puolueeton ja neuvova rooli.

Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu mm. sosiaalivakuutukseen (esimerkiksi Kelan etuudet, vakuutusasiat), työvoimahallintoon, asuntoasioihin tai edunvalvontaan liittyvät asiat.


Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakaslakiin (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812) ja varhaiskasvatuslakiin (Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540).


Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Puhelinasiointi

Palvelupaikat

PTV-sisältö

Joensuu, nuorten tiimin ohjaus- ja neuvontapuhelin

Ohjaus- ja neuvontapuhelin palvelee nuoria, heidän vanhempia ja yhteistyökumppaneita. Yhteyttä voi ottaa nuoren arjen sujumiseen ja ihmissuhteisiin tai nuoren mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvissä huolissa. Akuuteissa ja päivystysluontoisissa huolissa tulee ottaa yhteyttä nuorten tehostettuun avohuoltoon.

Nuorten tiimi tarjoaa Joensuulaisille (paitsi Eno, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara) 13–18-vuotiaille nuorille tukea elämänhallintaan ja arjen sujumiseen, ihmissuhde- ja vuorovaikutusasioihin, kasvuun ja kehitykseen liittyviin haasteisiin, mielenterveydellisiin asioihin, kuntoutus- ja terapiatarpeen arviointiin sekä sopivien ja tarpeenmukaisten palvelujen löytämiseen.