Saavutettavuus-alisivun pääkuva

Palveluiden saavutettavuus

Keski-Karjalan musiikkiopisto toimii matalalla kynnyksellä

 

Selkokielisen version näet kursiivilla.

Torvikopla-toiminta

Viemme musiikkiopiston toimintoja osaan seitsemän kunnan kouluista myös matalan kynnyksen pienryhmämuotoisena iltapäivätoimintana. Opetus on avointa kaikille halukkaille. Puhallinvalmennusryhmät ovat osallistujille maksuttomia, soittimet järjestyvät musiikkiopiston kautta. Opettajat ovat musiikkiopiston korkeakoulutettuja pedagogeja, joiden palkkauksessa huomioidaan ryhmäopetuksen opetusmuoto.
Torvikopla-toiminta on osa koulujen iltapäivätoimintaa. Torvikoplissa opiskellaan soittamista pienryhmissä. Opetus on avointa kaikille halukkaille. Opetus on maksutonta ja soittimen saa lainaan musiikkiopistolta. Opettajat ovat musiikkiopiston koulutettuja soitonopettajia.

Päiväkotimuskarit

Alle kouluikäisten musiikkileikkikoulutoimintaa toteutetaan myös osassa toimialueen päiväkoteja. Päiväkodeissa toiminta on maksutonta ja muskaritoiminta toteutetaan keskellä päiväkotipäivää. Kumppanipäiväkodit valitaan lukukausittain.

Päiväkotimuskari järjestetään keskellä päiväkotipäivää. Päiväkodeissa toiminta on maksutonta.

Musiikkivalmennuskerhot kouluilla

Toteutamme Opetushallituksen hankerahoituksen turvin Tikkalan ja Värtsilän kouluissa musiikkivalmennusta. Musiikkivalmennuksessa tutustutaan eri soittimiin ja musiikillisiin perusvalmiuksiin ryhmämuotoisessa opetuksessa. Toimintaan on hankittu oma soitinkalusto.

Musiikkivalmennuskerhot toimivat Tikkalan jä Värtsilän kouluissa. Musiikkivalmennuskerhot rahoittaa Opetushallituksen hankerahoitus. Musiikkivalmennuksessa tutustutaan eri soittimiin. 


Vapaaoppilaspaikat

Kaikkiin maksullisiin opintoihin on haettavissa vapautusta oppilasmaksusta taloudellisin perustein. Oppilaitoksemme tiedottaa kaikille oppilaille viisikanavaisesti vapaaoppilaspaikkojen hakemisesta ja saatavuudesta. Uuden lukuvuoden alussa vapaaoppilaspaikka tulee hakea 30.9. mennessä, ja myöhemmin opintonsa aloittavat voivat hakea vapaaoppilaspaikkaa heti oppilaspaikan myöntämisen jälkeen.
Musiikkiopisto ei käsittele hakijoiden taloustietoja, vaan hakemukseen tulee liittää sosiaalitoimen lausunto vapaaoppilaspaikan myöntämisen puoltona. Lausunnon saa ilman sosiaalitoimen asiakkuuttakin.
Lukuvuonna 2018-2019 kaikki vapaaoppilaspaikkahakemukset hyväksyttiin.

Oppilasmaksuista voi hakea vapautusta. Vapautusta haetaan hakemuksella. Hakemukseen liitetään sosaalitoimen lausunto, joka puoltaa vapaaoppilaspaikan myöntämistä. Lausuntoa varten ei tarvitse olla sosiaalitoimen asiakas. Lukuvuonna 2018-2019 kaikki hakemukset hyväksyttiin.

Tasapuolisuus harrastajien keskuudessa

Pyrimme huomioimaan soiton- ja tanssiharrastusmahdollisuuksien suunnittelussa sukupuolijakauman siten, että kiinnitämme huomiota soitinvalikoimiin ja ryhmätoimintojen osuuteen tarjonnassa. Soittoharrastuksen pariin on saatu musiikkiopistoon hakeutumattomia poikia tarjoamalla esimerkiksi matalan kynnyksen Torvikoplia, joissa oppilaat pääsevät tutustumaan soitonalkeisiin lähimpien luokkakavereidensa kanssa. Ryhmiä on muodostettu kaveritaustoja huomioimalla. Liperin kunnan harrastekyselyssä (1/2019) soittoharrastus oli yläasteikäisten poikien osalta neljänneksi suosituin harrastusmuoto.

Musiikkiopisto huomioi tasapuolisuuden opetuksessa tarjoamalla matalan kynnyksen opetusta.

 

Konsertit ja soivat tuokiot epätyypillisissä konserttipaikoissa

Viemme osan kaikesta konsertti- ja matineatuotannostamme säännöllisesti hoivakoteihin, palveluyksiköihin, kouluihin sekä päiväkoteihin. Syksyllä 2019 laskemme tilastollisen prosenttiosuuden  koko konserttitarjonnastamme. Esiintyjiä voi tilata musiikkiopistolta yksityiskoteihin, tilaisuuksiin tai muihin palveluyksiköihin. Kesäaikana tarjoamme Kesäsoittajat-ryhmää esiintymistilaisuuksiin.
Soitamme konsertteja myös hoivakodeissa, palveluyksiköissä, kouluissa ja päiväkodeissa. Esiintyjiä voi tilata meiltä puhelimitse.

 

Opiskelun saavutettavuus

Tiedotamme opintotarjonnastamme omissa ja yhteistyökumppaneitten some-kanavissa, paikallislehdissä, kuntien ja koulujen tapahtumissa, koulujen ja päiväkotien oppilashallintojärjestelmissä (kuten Wilma), opettajien kautta, paperisin tiedottein julkisilla sekä liikehuoneistojen ilmoitustauluilla, neuvoloiden ja MLL-toiminnan kautta sekä sosiaalitoimen kautta. Musiikkileikkikouluryhmistä siirtymä perusopintoihin tapahtuu sujuvalla siirtymällä ilmoittamalla soitinvalinta suoraan musiikkiopiston toimistoon tai verkossa.
Omalle asiakaskunnalle tiedotamme sähköpostin ja Eepos-oppilashallinnon välityksellä, kiireellisissä ilmoitustilanteissa tekstiviestitse.

 

Opintoihin hakeutuminen

Oppilashaku on ympärivuotinen. Opetukseen ei ole ikärajoja eikä pääsykokeita. Haku tapahtuu verkkolomakkeella. Elokuusta vapautuviin oppilaspaikkoihin haetaan suoraan toukokuun aikana. Oppilaspaikkojen ollessa täynnä opinnot voi aloittaa avoimen opetuksen kautta. Avoimen opetuksen aikana voi jonottaa samanaikaisesti perusopintoihin, ja avoimelta siirtymä perusopintoihin tapahtuu silloin erikseen hakematta.

 

Oppilasmaksut

Oppilasmaksut ovat valtakunnallisesti edullisimmassa kärjessä. Lukukausimaksuun voi tarvittaessa pyytää myös osamaksusuunnitelman.

 

Erityisen tuen tarve, henkilökohtainen opetussuunnitelma

Pedagogin harkinnasta oppilaalle voidaan toteuttaa henkilökohtainen opetussuunnitelma (laki taiteen perusopetuksesta). Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) laaditaan opettajan toimesta yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ja hyväksytetään oppilaitoksen rehtorilla. HOPS:n toteuttamiseksi oppilaalla ei tarvitse olla lääkärintodistusta tai lääketieteellistä puoltoa opetuksen mukauttamiseksi.

 

Mistä apua tai neuvoja?

Oppilasasioissa palvelee toimistoaikaan neljä toimistosihteeriä sekä rehtori, puhelimitse, meilitse sekä some-kanaviemme kautta. Rehtorin tavoittaa myös toimistoaikojen ulkopuolella.

Yhteystiedot >

 

 

Yhteystiedot

Musiikkiopiston toimiston yhteystiedot

Musiikkiopiston toimisto

Käyntiosoite:
Takkunurmentie 9, 1. kerros
82600 Tohmajärvi

Postiosoite:
Järnefeltintie 1
82600 Tohmajärvi

Toimiston sähköpostiosoite:
musiikkiopisto@tohmajarvi.fi

Henkilöstön yhteystiedot

Toimiston aukioloajat

ma-to klo 8.30 - 16.00
pe klo 8.30 - 15.00