Säännöt ja taksat

Säännöt ja taksat

Johtosäännöt ja taksat

Säännöt, ohjeet, ohjelmat, kertomukset, suunnitelmat ja raportit

Kuntalain 16 §:n mukaan valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt hallinnon järjestämiseksi. Lain 50 §:n mukaan jokaisessa kunnassa on hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toimielintä koskevia määräyksiä.

Tohmajärven kunnan hallintosääntö

Tohmajärven kunnan konserniohjeet (Kh 7.2.2022 § 48, Kvalt 28.2.2022 § 9)

Tohmajärven kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Tohmajärven kunnan kotouttamisohjelma

Hyvinvointikertomus 2017-2021 (Kunnanvaltuusto 20.6.2022 § 50)

Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 (Kunnanvaltuusto 20.6.2022 § 50)

Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2017-2020

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi vv 2014-2016 Suunnitelman liitteet

Hyvinvointiraportti 2015 Liite

Hyvinvointiraportti vuodelta 2022 

Tulosyksiköiden esimiehet 2024

Luettelo päätösvallan delegoinneista 

Tohmajärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus

Tohmajärven kunnan hankintaohjeet 2022 

Kuntastrategian hyväksyminen, Kunnanvaltuusto 19.06.2023 § 49

Kuntastrategia KV 19.6.2023 hyväksytty 

Kiinteistöstrategiaa (Kv 24.4.2023 § 24)

Laskutus- ja perintäohje, Kunnanhallitus 22.1.2024 § 25

TALOUSARVIO 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 (Khall 28.11.2022 § 388, Kvalt 12.12.2022 § 89)

Säännöt ja taksat

Säännöt ja taksat

PTV-sisältö

Kirjaamo

Käyntitiedot

 • Aukioloajat
  • Kirjaamon aukioloajat
  • Maanantai 9.00—15.00
  • Tiistai—Keskiviikko 9.00—11.00
  • Torstai 9.00—15.00
  • Perjantai 9.00—11.00
  • Kirjaamon aukioloajat

Näytä sijainti

Säännöt ja taksat

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla