Säännöt ja taksat

Säännöt ja taksat

Johtosäännöt ja taksat

Säännöt, ohjeet, ohjelmat, kertomukset, suunnitelmat ja raportit

Kuntalain 16 §:n mukaan valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt hallinnon järjestämiseksi. Lain 50 §:n mukaan jokaisessa kunnassa on hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toimielintä koskevia määräyksiä.

Tohmajärven kunnan hallintosääntö

Tohmajärven kunnan konserniohjeet (Kh 7.2.2022 § 48, Kvalt 28.2.2022 § 9)

Tohmajärven kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Tohmajärven kunnan kotouttamisohjelma

Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi vv 2014-2016 Suunnitelman liitteet

Hyvinvointiraportti 2015 Liite

Luettelo päätösvallan delegoinneista viranhaltijoille

Tohmajärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus

Tohmajärven kunnan hankintaohjeet 2022 

Kuntastrategian hyväksyminen, Kunnanvaltuusto 28.02.2022 § 7

Kuntastrategia KV 28.2.2022 hyväksytty

Hyvinvointikertomus (Kunnanvaltuusto 20.6.2022 § 50)

Hyvinvointisuunnitelma (Kunnanvaltuusto 20.6.2022 § 50)

Säännöt ja taksat

Säännöt ja taksat

PTV-sisältö

Kirjaamo

Käyntitiedot

  • Aukioloajat
    • Maanantai 9.00—17.00
    • Tiistai—Torstai 9.00—16.00
    • Perjantai 9.00—15.00

Säännöt ja taksat

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla