Perustaso-alasivun pääkuva

Perusopinnot ja syventävät opinnot

Perusopinnot

Opiskelu aloitetaan musiikin perustasolla. Voit hakea oppilaspaikkaa milloin vain. Paikat täytetään sitä mukaa, kun niitä vapautuu.

Perusopinnoissa perehdyt valitsemasi instrumentin  tai  instrumenttien  perustekniikkaan,  ohjelmistoon  sekä ilmaisumahdollisuuksiin.  Tutustut  monipuolisesti  erilaisiin  musiikin työvälineisiin  ja  työtapoihin. Opinnoissa huomioidaan myös tavoitteet, jotka olet asettanut itsellesi.

Yhteismusisointitaitojen ja  musiikin hahmottamistaitojen  sekä  historiatietoisuuden  kehittäminen kuuluvat olennaisesti perusopintoihin.


Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa pääset syventämään musiikillisiä taitojasi. Laajennat tai painotat  opintojasi  valitsemallasi tavalla musiikkiopiston tarjonnan pohjalta.

Syventävien opintojen aikana suunnittelet ja valmistelet osaamistasi osoittavan laajan oppimäärän lopputyön,  joka  voi  muodostua  erilaisista  kokonaisuuksista  tai  keskittyä
tiettyyn  syvennettyyn  osaamiseen.  Asetat lopputyöllesi tavoitteet ja päätät lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajasi kanssa musiikkiopiston opetustarjonnan pohjalta.

 

Linkki musiikkiopiston etusivulle

Perustaso- ja musiikkiopistotaso -alasivun nostot