Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienissä noin neljän lapsen ryhmissä toteutettavaa varhaiskasvatusta, jossa hoito järjestetään perhepäivähoitajan kodissa. Toiminta on suunnattu alle viisivuotiaille, keskimäärin päiväkotiin siirrytään kolmen ja neljän ikävuoden välillä.

Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien. Viidentenä lapsena ryhmässä voi olla puolipäivähoitoa tarvitseva esikoululainen tai koululainen.

Tohmajärven perhepäivähoitajat

Tohmajärven kunnassa perhepäivähoitoa järjestetään Kemiessä, Tenkakankaalla, Littilässä, Saariossa ja Purtovaara-Luosojoen alueella. Perhepäivähoitajia kunnassa on seitsemän.

Varahoitopaikka

Perhepäivähoitajan poissaolon aikana lapselle järjestetään tarvittaessa varahoitopaikka joko jonkun toisen perhepäivähoitajan luona tai päiväkodissa. Varahoitojärjestelyissä tavoitteenamme on huomioida mahdollisuuksien mukaan perheiden toiveita sekä saada järjestettyä varahoito yhtäjaksoisesti samaan paikkaan, jotta varahoitaja olisi lapselle mahdollisimman tuttu.

Tavoitteet

Perhepäivähoidon tavoitteena on varhaiskasvatuslain 3 § mukaisesti edistää lasten iän ja kehityksen mukaista kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Toimintamme lähtökohtana on kodinomainen pienryhmätoiminta, jossa toteutamme lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriin perustuvaa toimintaa myönteisessä kasvuilmapiirissä. Perhepäivähoitaja varmistaa lapselle terveellisen ja turvallisen varhaiskasvatusympäristön.

Perhepäivähoidon tavoitteita ja toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä paikallisena asiakirjana Tohmajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. 

Toimintakausi

Toimintakautemme rytmittyy muun varhaiskasvatuksen tavoin elokuun alusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun. Laadimme perhepäivähoitoon yhteisen vuosisuunnitelman, jonka tavoitteet tulevat näkyväksi perhepäivähoidon arjessa. Lisäksi perhepäivähoitaja tekee omaan ryhmäänsä sopivan vuodenaikoihin pohjautuvan vuosikellon.

 

PTV-sisältö