Alkoholi

 

Alkoholi

Alkoholi on Suomessa eniten käytetty päihde. Alkoholin käyttö linkittyy kulttuurissamme sosiaalisiin tilanteisiin, kuten erilaisiin juhliin ja rentoutumiseen ystävien kanssa. Kyseessä on kuitenkin keskushermostoa lamaava päihde, joka voi aiheuttaa sekä fyysistä että psyykkistä riippuvuutta. Alkoholin käytölle onkin asetettu riskirajat, jotka ovat erilaisia työikäisille ja ikääntyneille.

Ikääntyessä kehossamme tapahtuu muutoksia, joiden johdosta alkoholin käyttöön tulee kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi arkeen on voinut tulla uusia lääkityksiä, joiden kanssa alkoholi ei sovi.

Alaikäisten alkoholinkäyttö ei ole koskaan turvallista, koska alkoholi vaikuttaa nuoreen voimakkaammin kuin aikuiseen. Mitä myöhemmin alkoholin käytön aloittaa, sitä pienempi on riski alkoholiongelmien kehittymiselle aikuisena.

Jokaisen meistä on hyvä pysähtyä ajoittain miettimään omaa alkoholin käyttöä, vaikka käyttö ei olisikaan ongelmallista.

Lisätietoa alkoholista (EHYT ry)

Lisätietoa alkoholin riskirajoista (Päihdelinkki.fi)

Testit:

Alkoholin käytön riskit (AUDIT) (THL)

Yli 65-vuotiaan alkoholimittari (Päihdelinkki.fi)

Nuorten päihdemittari ADSUME (THL)

 

Huumeet

Huumeilla tarkoitetaan laittomia päihtymiseen tarkoitettuja aineita. Huumausaineiden haitat voivat olla terveydellisiä, taloudellisia tai sosiaalisia. Huumeet voivat myös aiheuttaa psyykkistä, fyysistä tai sosiaalista riippuvuutta, jonka riski vaihtelee aineittain.

 

Kannabis on yleisimmin kokeiltu ja käytetty huumausaine. Sen vaikutukset ovat yksilöllisiä ja ne vaihtelevat käyttötavan mukaan. Kannabiksen käyttö voi lisätä hengitysteiden sairauksien riskiä sekä altistaa ahdistus-, pelko- ja paniikkioireilulle. Käyttöön liittyy myös kohonnut psykoosioireiden riski.

Nuorena aloitettu kannabiksen käyttö voi muuttaa aivojen rakennetta ja hermostoa pysyvästi.

Lisätietoa kannabiksesta (Päihdelinkki.fi)

 

Lääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan lääkkeiden tietoista käyttöä muuhun tarkoitukseen tai eri pitoisuuksina kuin mihin lääke on määrätty. Lääkkeiden väärinkäyttöä on myös reseptilääkkeiden käyttö ilman lääkärin määräystä. Yleisimmin väärinkäyttöä on rauhoittavien lääkkeiden, unilääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden ei-lääkinnällinen käyttö. Väärinkäyttöä on myös päihtymystilan hakeminen käyttämällä lääkkeitä yhdessä muiden lääkkeiden tai alkoholin kanssa.

Lisätietoa lääkkeiden väärinkäytöstä (Päihdelinkki.fi)

 

Päihteiden samanaikaisella käytöllä (sekakäyttö) tarkoitetaan useamman kuin yhden päihdyttävän aineen käyttämistä samanaikaisesti. Sekakäyttöä on esimerkiksi alkoholin ja lääkkeiden tai alkoholin ja huumeiden samanaikainen käyttö. Sekakäytön seurauksia voi olla vaikea ennustaa, koska eri päihteiden yhteisvaikutukset vaihtelevat tilanteittain. Sekakäyttö voi olla myös tahatonta esimerkiksi tilanteessa, jossa alkoholi ei ole vielä ehtinyt poistua elimistöstä ennen unilääkkeen tai vahvan kipulääkkeen ottamista.

Lisätietoa päihteiden samanaikaisesta käytöstä (Päihdelinkki.fi)

 

Muuntohuumeet ovat uusia psykoaktiivisia ja päihdyttäviä aineita, jotka muistuttavat perinteisiä huumeita. Kyseessä ei ole yhtenäinen aineryhmä, vaan niihin kuuluu lukuisia eri aineita, esimerkiksi synteettisiä kannabinoideja, opioideja ja katinoneja. Perinteisistä huumausaineista poiketen muuntohuumeita ei ole luokiteltu huumausainelaissa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että aineet ovat täysin uusia tai niiden päihdyttävä vaikutus on vasta havaittu.

Muuntohuumeet voivat olla erittäin vaarallisia, eikä niiden vaikutuksista ole saatavilla luotettavaa tietoa. Aineiden käyttöannokset ovat usein hyvin pieniä eikä käytettävän aineen tarkasta sisällöstä, pitoisuudesta tai puhtaudesta voi olla varma. Muuntohuumeet voivat esimerkiksi sisältää myrkyllisten aineiden jäämiä ja niitä voidaan myös myydä täysin toisena tuotteena, jolloin aineen käyttö voi johtaa tahattomasti hengenvaarallisiin tilanteisiin.

Lue lisää muuntohuumeista (THL)

 

Imppaamisella tarkoitetaan erilaisten aineiden haistelua ja hengittämistä päihtymistarkoituksessa. Imppaamisen vaikutukset ovat verrattavissa huumausaineisiin. Impattavia aineita löytyy esimerkiksi liimoista ja puhdistusaineista. Myös ilokaasu kuuluu impattaviin aineisiin.

Lisätietoa imppaamisesta (Päihdelinkki.fi)

Testit:

CAST-kannabistesti (THL)

DUDIT-huumeiden käytön riskit -testi (THL)