Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitopaikan hakeminen

Vanhempainrahakauden jälkeen lapsen huoltajat voivat hakea alle kouluikäiselle lapselleen kunnallista päivähoitopaikkaa. Vaihtoehtona on hakea Kansaneläkelaitokselta (KELA) kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Päivähoitoon on jatkuva haku. Hae varhaiskasvatuspaikkaa hyvissä ajoin, sillä järjestelyaika on neljä kuukautta hakemuksen saapumisesta. Paikan voi saada kahdessa viikossa hakemuksen jättämisestä, jos lapsen huoltaja saa äkillisesti työ- tai opiskelupaikan.

Kun haet päivähoitopaikkaa, mieti etukäteen perheesi toiveet ja tarpeet hoitopaikan suhteen. 

Tuntimäärän varaaminen

Kun haet hoitopaikkaa lapselle, varaat päivähoitoa tietyn tuntimäärän kuukaudessa. Tarvittaessa voit myöhemmin päivittää sovittua tuntimäärää muutosilmoituksella eDaisyssa.  Kuukausittainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy sovitun hoitotuntien määrän, perhekoon ja tulojen mukaan.

Katso voimassaolevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja lisätietoa maksujen määräytymisestä täältä  (voimassa 1.8.2020 alkaen). 

Osaviikkoinen sekä koko- ja osapäiväinen varhaiskasvatus

Voit hakea lapsellesi osaviikkoista varhaiskasvatusta, mikäli lapsesi ei tarvitse päivähoitoa viikon jokaisena arkipäivänä. Kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa lapsi on hoidossa yli 5 h/pv ja osapäiväisessä korkeintaan 5 h/pv.

 

Lomakkeet ja hakemukset

PTV-sisältö